Företagsparken köper för 190 mkr i Kungsbacka – Företagsparken når med detta förvärv ett fastighetsbestånd om cirka 2,5 miljarder kronor. Utöver denna affär pågår förhandlingar om förvärv för ytterligare 800 miljoner kronor, säger Knut Pousette, VD på Fastator.

Företagsparken köper för 190 mkr i Kungsbacka

Transaktion

21 september 2021

Fastators innehavsbolag Företagsparken har förvärvat två fastigheter i Kungsbacka med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 190 miljoner kronor.

Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om drygt 7 500 kvadratmeter med hyresintäkter om cirka 11 miljoner kronor.

Förvärvet avses finansieras med eget kapital och banklån.

Tillträde är planerat till den 1 december 2021.

– Vårt snabbväxande innehavsbolag Företagsparken fortsätter att förvärva. Dessa fastigheter ligger i utmärkta lägen i Kungsbacka och har ett stort antal hyresgäster och bra kassaflöden. Företagsparken når med detta förvärv ett fastighetsbestånd om cirka 2,5 miljarder kronor. Utöver denna affär pågår förhandlingar om förvärv för ytterligare 800 miljoner kronor, säger Knut Pousette, VD på Fastator.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se