Företagsparken hyr ut  4 000 kvm och får ny aktieägare
Claes Kockum, partner i Bergsundet, blir ny delägare och styrelseledamot i Fastators innehavsbolag Företagsparken.

Företagsparken hyr ut 4 000 kvm och får ny aktieägare

Transaktion

14 januari 2022

Fastators innehavsbolag Företagsparken hyr ut cirka 4 000 kvadratmeter samt får en ny aktieägare och styrelseledamot.

Företagsparken har genomfört ett antal uthyrningar som totalt uppgår till cirka 4 000 kvm.

I Uddevalla har cirka 2 800 kvm hyrts ut till Gymkompaniet Sverige AB och i Kil har cirka 800 kvm hyrts ut till Ponsse AB.

Båda hyresavtalen har en avtalstid om 5 år.

Därutöver har Företagsparken genomfört en kontant nyemission om 30 Mkr till Claes Kockum (via bolag) som därmed blir nya aktieägare i Företagsparken och samtidigt har valts in som ny styrelseledamot i Företagsparken.

– Det är förstås väldigt positivt och glädjande att Företagsparken fortsätter leverera enligt vår affärsplan med ett gediget och värdeskapande uthyrningsarbete, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

– Vi välkomnar Claes Kockum till styrelsen och är mycket glada för hans investering i Företagsparken, kommenterar Leif Östling, Företagsparkens styrelseordförande.

Företagsparken är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker. Företagsparken bidrar med att skapa en välmående och lokal industri som i sin tur genererar arbetstillfällen och ökar välfärden i hela Sverige.

Claes Kokcum är partner i Bergsundet, som sedan 70-talet ägt och förvaltat fastigheter i Stockholm. Numera består även verksamheten av nyproduktion av hyresrätter, vård- & omsorgsboenden och samhällsfastigheter med fokus på Sverige.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se