Företagsparken förvärvar för 120 mkr i Eskilstuna – Vi ser fram emot en fortsatt transaktionsintensiv tillväxt, säger Knut Pousette, VD på Fastator.

Företagsparken förvärvar för 120 mkr i Eskilstuna

Transaktion

11 mars 2022

Fastators innehavsbolag Företagsparken fortsätter att expandera. Nu genom en affär om 120 miljoner kronor i Eskilstuna

Företagsparken förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker.

Företagsparken har nu förvärvat fem fastigheter i Eskilstuna med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 120 Mkr.

Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvm med hyresintäkter om 7,7 Mkr.

Företagsparken fortsätter att förvärva fastigheter i snabb takt och stärker bolagets kassaflöde genom investeringar i det man kallar "svenska näringslivets ryggrad" – stadsnära företagsparker.

Förvärvet i Eskilstuna ligger i linje med strategin både avseende den geografiska placeringen och den typ av fastigheter Företagsparken vill ha i sin portfölj. Företagsparken ser över möjligheterna till ytterligare investeringar i Eskilstunaområdet.

– Vi ser fram emot en fortsatt transaktionsintensiv tillväxt, kommenterar Knut Pousette, VD på Fastator.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se