Previous Next

Fredagsreportaget: Titania-modellen ett lyft för Botkyrka

Reportage

23 april 2021

2015 vann Titania en stor markanvisningstävling i Botkyrka. Nu har området med 741 lägenheter varit inflyttat i två år och Titanias modell har visat sig mycket framgångsrik.

Tidigare var området kring Alby tunnelbanestation vid Lagmansbacken i Botkyrka en av de mest farliga och otrygga platserna i Storstockholm. Här fanns bara tunnelbaneuppgången och ett LSS-boende.

Att området inte bebyggdes under miljonprogrammets tid, då stora bostadsområden uppförde i Alby-Botkyrka, beror på att terrängen är problematisk med branta backar och besvärliga markförhållanden.

Men Botkyrka kommun ville ändå till sist göra något positivt av området och se om någon aktör kunde leverera ett bra helhetsförslag med bostadsbebyggelse. Mot den bakgrunden bjöd man in till en markanvisningstävling.

Såg potentialen

En aktör som såg potentialen var Titania.

– Vi gjorde en bedömning där vi tog in sociala, samhälleliga, ekonomiska, arkitektoniska och byggtekniska parametrar. Vår bedömning var att det fanns en underskattning av både viljan och förmågan att göra bostadskarriär inom Botkyrka bland de boende här. Vi såg också möjligheter att integrera det befintliga LSS-boendet i ett bostadshus. Och göra den knepiga terrängen till en arkitektonisk och stadsbyggnadsmässig fördel i utformningen av ett nytt område, säger Titanias VD och grundare Einar Janson.

Men för att få ekonomi i projektet krävdes en omfattande byggrätt med många lägenheter. Både för att Titania skulle uppnå lönsamhet och för att hyror och bostadspriser skulle hamna på en rimlig nivå för den aktuella målgruppen.

741 nya lägenheter

Titanias förslag omfattade totalt 741 lägenheter, fördelade på 246 hyreslägenheter och 495 bostadsrättslägenheter. En fördelning som byggde på den bild av efterfrågan på upplåtelseformer som Titania då kunde se gällande området.

Titania siktade också in sig på mindre lägenheter utifrån behovsbilden – drygt 80 procent ettor och tvåor.

Ett viktig element i förslaget var Tingstorget – en torgbildning med lekplats och levande bottenplan med butiker, gym och restauranger mitt i bostadsområdet och nära tunnelbaneuppgången.

Den arkitektoniska och byggtekniska lösningen baserades på betongelement från främst Benders. Med element i olika kombinationer och färger tillsammans med takåsar och varierade fönster och balkonger fick husen olika karaktär. Terrasser och husgårdar i den kuperade terrängen gav området ytterligare liv.

Ett modernt urbant område tar form

Byggnationerna tog fart 2016 och blev etappvis färdiga fram till början av 2019. Produktionen effektiviserades av att taken kunde produceras i en tillfällig fabrik i Eriksbergs industriområde alldeles i närheten.

– Vi hade också ett mycket nära och bra samarbete med Botkyrka kommun med tät dialog och snabba beslut, säger Einar Janson.

Nu, ungefär två år efter sista inflyttningen, kan man konstatera att Titanias modell för att utveckla ett modernt urbant område i Stockholms ytterområde blev mycket framgångsrikt.

– Hyresbostäderna är sedan inflyttning fullt uthyrda och bostadsrätterna sålde snabbt slut, förklarar Einar Janson.

Trygghet för alla

Det gamla LSS-boendet som revs i samband med nybyggnationerna finns i bottenplanet på ett av de nya bostadshusen.

– De LSS-boende ville vara kvar i området och så blev det. Med andra boende runtikring för de bättre möjlighet att integreras i samhället samtidigt som de får vara kvar i området, säger Einar Janson.

Den gamla tunnelbaneuppgången, som tidigare var ökänd för bråk, är nu överbyggd med ett bostadshus som även inrymmer det lokala gymet och vetter mot nya Tingstorget.

Området har förvandlats från en otrygg och utsatt plats till att vara en lugnt och fridsamt bostadsområde. Här förekommer i princip ingen kriminalitet.

85 procent från Botkyrka

Det har också visat sig att många tidigare Botkyrkabor verkligen valt att flytta hit och stanna kvar i sin hemkommun.

– Cirka 85 procent av de som flyttat in i de nya lägenheterna kommer från Botkyrka. Det hade saknats möjligheter för dem tidigare att hitta nya bostäder som passade här. Men många vill som sagt bo kvar här – bara det finns rätt typ av boendemöjligheter, menar Einar Janson.

Den stora majoriteten av de inflyttade är unga och andra som här fått sin första egna bostad.

– För 80 procent av de som köpte bostadsrätter var detta deras första egna hem. Gällande hyresrätterna är siffran ännu högre – cirka 90 procent, förklarar Einar Janson.

Stöd och relationsbygge

Titania har på olika vis stöttat alla dem som skaffat sin första bostad i området.

– Vi hade ett nära samarbete med Swedbank i Botkyrka. De var mycket väl insatta i projektet och vi kunde hänvisa potentiella Brf-kunder dit så de kunde få bra information om alla ekonomiska och praktiska frågor, säger Einar Janson.

Titania satsade också på noggranna bostads- och områdesgenomgångar med alla nya boende, så de skulle ha all information om sitt boende och området.

Relationen med de boende fortsätter i vardagen i området. Här finns Mats Winkler, fastighetsutvecklingschef, som rör sig i området och pratar med boende och näringsidkare.

– Närheten till de boende och de som driver verksamhet är viktig. Det är så vi kan fånga upp olika synpunkter och ha en levande dialog med dem som brukar våra hus och lever i området, säger Mats Winkler.

Vill föra Titania-modellen vidare

Nu ser Titania och Botkyrka kommun fram emot att snart kunna arrangera den torgdag med underhållning och handel på Tingstorget som i år tyvärr blev inställd på grund av pandemin.

Och Einar Janson vill gärna ta Titania-modellen från Botkyrka till fler förorter och ytterområden.

– Det skulle vara riktigt roligt att få möjlighet att skapa en ”tvilling” till Tingstorgs-området. Det finns stora behov på flera platser runt om i Storstockholm och kring andra större städer. Men modellen fungerar inte som mindre instick – det måste vare rejäla volymer för att fungera ekonomiskt – både för oss och för att kunna erbjuda rimliga hyror och bostadspriser, menar han.

Via denna LÄNK kan du se en time lapse som på drygt en halv minut visar hur ett av Titanias hus vid Tingstorget växte fram.

Av Jörgen Hallström

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se