Previous Next

Fredagsintervjun: ”Vi står aldrig stilla”

Reportage

18 maj 2018

New Property har en stadig tillväxt. Vd Niklas Borg berättar för World in Property om obefintliga vakanser, framtiden och deras okända tillväxtgren.

 

Året var 2002 när Niklas Borg gav sig in fastighetsbranschen efter studier i finansiellekonomi och fastighetskunskap vid Stockholms universitet och KTH. Fem år senare, 2007, bildade han CBD och 2013 bildades New Property genom en sammanslagning med uthyrningsbolaget New Office.

I dag har bolaget 20 anställda och omsätter i gruppen drygt 85 miljoner. Uthyrning och transaktion är deras mest kända ben, men det senaste bolaget New Stay med corporate apartments är det som vuxit starkast. Ett koncept där bolaget förmedlar och hyr ut bostäder till företag.

– Marknaden för denna typ av bolag har växt kraftigt de senaste åren vilket till stor del beror på att hyresmarknaden i Stockholm är väldigt svår. Stockholm är en väldigt populär stad och med många bolag som attraherar arbetskraft från hela världen men bostäder har varit en begränsande faktor de senaste åren. Vi har sett att vår produkt är eftertraktad och med skickliga medarbetare så har vi kunnat öka kraftigt inom detta verksamhetsområde. Vi kan konstatera att det har varit hög tillväxt och att vi ser inte att det är avtagande vilket är väldigt kul, menar Borg.

Extremt låga vakanser

Kontorsvakanserna i Stockholm har länge varit extremt låga och i dag är de mer eller mindre obefintliga. Niklas Borg menar att det kanske finns, på sin höjd, en vakansgrad ca två procent. Detta har fått som följd att hyrorna de senaste åren blivit allt högre, vilket såklart gör att företag ser över sina lokalbehov.

– Som lokalletande företag så kan det nog vara frustrerande att utbudet är så lågt och att hyresnivåerna är på all time high, men det är då det är som viktigast att ha en duktig konsult vid sin sida. Gemensamt i företaget är att vi har så oerhört mycket information om vilka lokaler som blir lediga, när de blir lediga, vilka företag som växer respektive minskar ner så med vår hjälp får man ett utbud som ser väldigt annorlunda ut än vad det gör om man letar via de sedvanliga kanalerna. Vi påverkas konstigt nog väldig lite av att vakanserna är låga och det beror på att vi nu ser en stor omflyttning bland hyresgäster och att vi har en bra tillströmning med nyproduktionsuppdrag. Vi har ett stort kontaktnät inom vårt team och medarbetare som är fantastiskt kompetenta vilket gör att det kan göra affärer även i denna marknad.

Fler kontor behövs

Han tillägger också att det just nu kommer att byggas mer kommersiella fastigheter framöver vilket får till följd att marknaden stabiliseras framöver.

– Det är sunt att de kontorsytor som finns till stor del är fyllda men vi har sett att det behöver tillskapas mer kontor i Stockholm de senaste åren och nu ser man en trend att flera aktörer har börjat agera på detta. De senaste årens byggmarknad har varit fokuserad på bostäder och kontoren har hamnat i skymundan, men det ser ut att förändras nu.

Bolagets uthyrningsdel har idag uppdrag alltifrån 100 kvadratmeter till 40 000 kvadratmeter och skrev nyligen ett exklusivt uthyrningskontrakt på en blivande nyproduktionsfastighet vilket dom är väldigt glada över. En affär som ännu inte kan avslöjas, men som ger bolaget stora möjligheter.

På transaktionssidan gör de affärer på storlekar upp till en halv miljard och visst kan de tänka sig att bli större på transaktioner, men kapaciteten som de har idag är som gjord för affärer i den storleksordningen.

– Idag är vi ett väldigt kompetent team om fyra personer och där är det ungefär så stora affärer vi klarar av, men vi trivs också väldigt bra i den kategorin. Vi har är vana att jobba med denna typ av affärer och har under många år byggt upp ett heltäckande nätverket för just den kategorin. Vi jobbar vi över hela landet och har gjort transaktioner både i Norrland och i Skåne. Och att ha hela landet som spelplan är väldigt kul, konstaterar han.

Lånsiktig expansion

Expansionsstrategin som New Property har är att växa organiskt och i jämn takt. Planerna är långsiktiga både när det kommer till ekonomin i bolaget och till kunnandet.

– Bolaget har, och har haft, en väl fungerande företagsmodell länge som genererat en stadig och bra tillväxt. Vi har gått från att vara ett bolag som sysslat med ren uthyrningsverksamhet till att i dag vara ett bolag med flera olika ben. Och det är viktigt för oss att växa organiskt där vi hellre väntar på en bra medarbetare eller en affär som verkligen passar oss än att skala upp för snabbt.

Och bolaget lägger mycket tid på att få rätt typ av kunskap på rätt plats. En viktig pusselbit eftersom alla kunder är olika och när vakansen är låga och konkurrensen är hård på säljuppdrag så är det kompetensen som gör skillnaden.

– Det krävs spetskompetens och marknadskännedom för att lösa våra kunders behov och frågeställningar. Vi har ett väldigt bra team med väldigt stor erfarenhet och med många år i branschen. De känner till varje fastighet, kontor och närpå varje enskild lokal in i minsta detalj. Vi är ett stort bolag på det vi gör, men ändå ett litet privatägt bolag i grunden så vi har inga problem att röra oss väldigt snabbt och följa trenderna på marknaden. Vi står aldrig stilla.

Av Jesper Lögdahl

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se