Fredagsintervjun: ”Vi skapar samhällsnytta”

Fredagsintervjun: ”Vi skapar samhällsnytta”

Porträtt

5 mars 2021

– Det är otroligt stimulerande att våra investeringar i äldreboenden tillför verklig samhällsnytta, säger Johan Eriksson, VD på Estea.

Estea har radat upp framgångsrika fastighetsfonder med tydlig inriktning på social infrastruktur.

Under 2020 ökade koncernen värdet i sitt fastighetsinnehav från 459 till 1 388 miljoner kronor. Året bjöd också på kraftig uppgång i hyresintäkter och resultat, och Johan Eriksson är nöjd med utfallet för 2020.

Hur ser du på resultatet?

– 2020 var ett händelserikt år och koncernen kunde leverera bra resultat inom flera viktiga områden, trots de ovanliga omständigheter som pandemin förde med sig. Vi har en stark tro på en positiv utveckling för samhällsfastigheter i allmänhet och vård- och omsorgsfastigheter i synnerhet. Bolagets befintliga portfölj av fastigheter uppfyller just de krav som marknaden tycks värdera särskilt högt i dessa tider. Sammantaget ser vi möjligheter i marknaden att fortsätta vår expansionsplan och genomföra förvärv enligt den fastslagna strategin.

2021 inleddes med att riktigt storköp av Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter. Objektet var en vårdfastighet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg, söder om Stockholm, och köpeskillingen uppgick till 408 miljoner kronor.

I anslutning till affären sa Johan Eriksson till World in Property att fler förvärv fanns på agendan och att Estea hade förvärvsutrymme kvar i fonden från höstens emissioner. I slutet av februari påbörjades ytterligare en emission. I den nya emissionen emitteras nya fondandelar till ett värde om maximalt 103 miljoner kronor, med möjlighet att utöka till totalt 206 miljoner.

Hur ska den påbyggda kassan användas?

– Vi har en expansiv förvärvsstrategi och har effektivt allokerat en betydande del av kapitalet från de nyligen genomförda emissionerna till flera attraktiva fastigheter. Vi har ett väldigt starkt momentum i transaktionsverksamheten. Genom att öppna för att ta in nytt kapital tar vi tillvara både de möjligheter vi ser i marknaden och det stora intresset vi möter för fonden.

– Vi ser en stor styrka i segmentet varför vi ökar vår egen investering i fonden. Vi som ägare kommer teckna oss för ytterligare minst tio miljoner kronor i emissionen vilket gör att vi tillsammans med Esteas styrelse och närstående kommer ha investerarat mer än 47 miljoner kronor i fonden. Självklart till samma kurs och villkor som övriga investerare.

Johan Eriksson arbetar hårt för att skapa värdetillväxt i Esteas fonder, men drivkraften finns också i att bidra till sammanhällsnytta och verka i en bransch som han verkligen gillar och har varit trogen under lång tid.

Berätta lite om dig själv, hur började din karriär och hur hamnade du på den positionen som du har idag?

– Jag är 45 år och bor i Stockholm med min familj. Jag har jobbat med fastigheter i princip hela min karriär. Innan 2002 jobbade jag i banksystemet med fastighetsfinansieringar men blev under den tiden sugen på att gå vidare och starta någon eget. Jag hade förmånen att träffa rätt människor och kontakter vilket möjliggjorde grunden för det som idag är Estea.

Vilka är de främsta utmaningarna och möjligheterna din organisation tar sig an framåt i tiden, låt säga på ett års sikt?

– Fastighetsmarknaden är i ständig rörelse och det gäller att vi hela tiden är lyhörda. Eftersom vi jobbar framåtblickande, med relativt lång investeringshorisont, så är det viktigt att vi läser av och försöker förstå dessa rörelser eftersom de kan komma att påverka vårt framtida resultat. Vi är ett duktigt team av specialister och vi har genom året varit bra på att pricka rätt trender i marknaden. Sen är självfallet vår fastighetsförvaltning helt central i våra framgångar. Här har vi en stor möjlighet att påverka utfall och värden på våra fastigheter.

Vilka är era främsta mål, visioner och styrkor - och hur har de vuxit fram?

– Vi vill kunna bidra till långsiktig samhällsutveckling genom våra olika investeringsstrategier. Genom våra satsningar på vård- och omsorgsfastigheter under de senaste åren har vi tagit en allt tydligare position i att vi inte bara investerar i fastigheter utan faktiskt i social infrastruktur. Detta är otroligt stimulerande att känna att våra investeringar i till exempel äldreboenden faktiskt tillför verklig samhällsnytta. Sen strävar vi såklart alltid efter att vara den bästa tänkbara förvaltaren av kapital gentemot våra investerare. Många av våra framför allt lite större investerare har återkommande varit med i våra olika fonder under många år nu. Detta är vi väldigt glada och stolta över, men det är också en kvittens på att vi har lyckats bra.

Vad ser du som viktigast i ditt ledarskap?

– Jag tycker att en bra ledare alltid ska vara inspirerande, vara en bra förebild och inte minst en god lyssnare. Om du som ledare vill driva utveckling åt ett visst håll tycker jag att det är viktigt att vara tydlig i mål och kravställande och att få medarbetare engagerade i dessa. Det är verkligen kul att se när en hel organisation jobbar mot samma mål och med delat engagemang. Det blir ägandeskap för alla.

Vilka tror du blir de förtonande trenderna inom fastighetsbranschen framåt i tiden? Och vad ställer detta för krav på en vinnare i branschen?

– Som jag tidigare nämnde är vår inställning att vi alltmer uttalat jobbar med social infrastruktur och samhällsnytta. För mig känns det viktigt att våga tänka i dessa banor och jag tror att det blir allt viktigare. Allt jobb med hållbarhet och ESG går i denna riktning och jag tror vinnarna kommer att finnas bland de bolag som ser dessa trender och som på ett relevant och ansvarsfullt sätt kan anpassa sig därefter.

– Talar vi mer marknadsspecifikt så tror vi fortsatt starkt på samhällsfastigheter i allmänhet och vård- och omsorgsfastigheter i synnerhet. Sen finns det även fortsatt riktigt intressanta investeringsmöjligheter inom bostadsfastigheter. Båda dessa segment bygger på obalanser i utbud och efterfrågan vilket driver utvecklingen framåt.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se