Previous Next

Fredagsintervjun: "Vi är redo och har musklerna"

Porträtt

17 augusti 2018

För World in Property berättar Stena Fastigheters vd Cecilia Fasth om första tiden i bolagets topp, det sociala arbetet och om oron för skenande byggpriser.

 

När Christel Armstrong Darvik valde att lämna Stena Fastigheter efter elva år på vd-stolen föll styrelsens val på Cecilia Fasth. I januari i år kom hon direkt från jobbet som vd på Castellum region väst till bolaget.

– Den största skillnaden för mig är att jag tidigare hade ett mer operativt jobb, men nu handlar det mer om ett strategiskt arbete och att rapportera direkt till en styrelse. Sen är det här ett mycket större geografiskt område samt mer bostäder och den affären har jag inte arbetat med så mycket förut. Den första tiden har varit jätterolig. Jag har lagt mycket tid på att lära känna organisationen och vi har skapat ett starkt team för vår satsning på stadsutveckling som kommer kunna leverera bra hyresrätter, bostadsrätter, samhällsfastigheter och kontor. Sen har vi har även hyrt ut många lokaler på den kommersiella sidan i vårt förvaltningsbestånd som vi haft svårt för tidigare, konstaterar hon.

Stark ketchupeffekt

Under 2017 och början av 2018 var det förhållandevis tyst kring Stena Fastigheter, men nu börjar det röra på sig i produktionsdelen. Bolaget har i dag kring 25 000 lägenheter runt om i landet och producerar just nu 1 500 nya bostäder och målet är att växa ännu mer och ha en kontinuerlig nyproduktion på 1 000 bostäder per år och därutöver utvalda kontorsprojekt.

–  Vi har precis som många andra bolag drivit en hel del deltaljplanerprocesser och det tar sin tid, men nu har många antagits så även om det har varit tyst från oss så har vi arbetat hårt. Det är väl lite av en ketchupeffekt som vi ser nu. Sedan har det varit svårt att få tag på arbetskraft i den byggboom som varit på byggsidan. Hade jag fått frågan om utmaningar för en tid sen har jag varit orolig för skenande byggpriser som vida överstigit KPI, men eftersom det har blivit en inbromsning nu så kommer kommer vi ha lite lättare att handla upp entreprenader och få rätt avkastning på hyresrätter. Vi är redo och har musklerna och organisationen för att klara av de kommande volymerna vi ska bygga. 

Bland annat bygger Stena just nu Nybergstorg i Järfälla där det ska bli 151 hyresrätter och Sisjödal i Göteborg med 159 hyresrätter samt storprojektet Kallebäcks torn med 161 hyresrätter och bostadsrätter som ska stå klart under våren 2019. Bolaget hoppas också under nästa år kunna sätta spaden i marken för Masthuggskajen i centrala Göteborg. Detta mastodontprojekt med sju övriga bolag och entreprenörer innefattar 1 200 bostäder och 5 000 till 6 000 arbetsplatser.

– Masthuggskajen är en utmaning både byggtekniskt och tidsmässigt för alla som är med tror jag. Det är ju väldigt många olika delar i projektet, bland annat en konstgjord ö. Masthuggskonsortiet där Stena är med har en detaljplan som jag hoppas går igenom snart för vi har kommit långt i alla kommunala instanser. Några av våra första etapper kan vi börja bygga direkt bara vi får klartecken och jag hoppas att vi kommer i gång någon gång under nästa år.

Förflyttning av risk

Att bolagets hyresrätter går bra råder det inget tvivel om. Fasth menar att vakanserna är extremt låga och att köerna till deras bostäder är långa. Dock har affärsdelen bostadsrätter som bolaget bygger precis som för många andra producenter fått utstå en hel del prövningar.

– Den senaste tiden har det skett en förflyttning av risken och i dag ligger den hos producenten istället för hos köparen och det beror mycket på att prisutvecklingen är mer osäker och de skärpta lånerestriktionerna har gjort det tuffare att köpa en bostadsrätt utan stor insats och det påverkar framför allt de unga. För vår del förändrar det inte vår strategi särskilt mycket, vi byggstartar våra projekt innan försäljning och nu har vi projekt som säljer i normal takt. Det är inte som det var förut då vissa projekt såldes slut på 48 timmar. Vår bostadsrättssatsning ligger inte i de högsta prissegmentet, som drabbats hårdare.. Att vi fortsätter med bostadsrätter beror på att vi ser det som ett komplement till våra områden. Vi tror på att det ska finnas en blandad upplåtelseform för att områdena skall vara attraktiva och de av våra kunder som vill äga sin bostad och trivs i våra områden ska kunna stanna kvar hos oss som kund.

Just nu tittar bolaget mycket på hur människor vill bo och arbeta i framtiden. Den nya tidens ekonomi har påverkat hur många individer, framförallt unga, ser på sitt boende.

– Vi ser tydliga trender i delningsekonomi där många kan tänka sig att dela boende under en period framför allt de som är yngre och som gärna bor centralt. Vi försöker vara kreativa och titta på sådana lösningar och försöka spränga in den typen av boenden i våra fastigheter.

Skapar trygghet

En annan viktig aspekt i Stenas arbete med sina fastigheter och de områden de finns i är tryggheten. En del av bolagets områden har legat eller ligger i ytterområden som under vissa år haft problem med socialt utanförskap. Sedan länge har bolaget fokuserat på att skapa en trygghet för de boende och för Cecilia Fasth är det en av de viktigaste delarna i hennes arbete.

– En utmaning vi har i hela Sverige just nu är att lösa trygghetsfrågorna som även blivit en stor valfråga. Vi har en tydlig vision om vad vi vill göra och det finns massor av skäl till varför vi satsar så mycket på de här bitarna. Vi ser en polarisering i samhället och i många stadsdelar har det varit otryggt att bo och då har vi lagt mycket arbetet under lång tid att lösa de här problemen, vår metod har vi samlat under namnet Relationsförvaltning. Unga ska kunna ha ett vettigt sommarjobb, det ska finns fritidsaktiviteter, och alla ska har rätt förutsättningar i skolan. Det finns många fördelar med att göra det här arbetet. Det skapar inte bara en lojalitet inom och för företaget utan alla som bor i våra områden får en meningsfull vardag. Vi är en långsiktig ägare, är stolta över vårt bestånd och har inte för avsikt att avyttra dessa fastigheter till någon annan. Relationsförvaltning är ett roligt och bra engagemang och med tydliga visioner tycker jag att våra områden utvecklas i rätt riktning.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se