Fredagsintervjun: Uffe leder klimatsmart tillväxtraket Uffe Wallén leder Acrinovas expansion mot ett innehav på fyra miljarder. Vägen dit går genom klimatsmarta satsningar.

Fredagsintervjun: Uffe leder klimatsmart tillväxtraket

Porträtt

16 april 2021

Klimatsmarta hus och engagerade medarbetare – det är Ulf Walléns recept för att fyrdubbla Acrinovas fastighetsinnehav på fem år.

I mitten av december förra året upphörde det förvaltningsuppdrag Acrinova haft åt fastighetsfonden Norama Real Estate AB i Malmö sedan 2016.

Då tog företaget tillfället i akt och ökade fokus på sin fastighetsexpansion med förvärv, projektutveckling och fastighetsförädling i Skåne och Blekinge.

Den offensiva satsningen kombinerades med en tydlig inriktning på klimatanpassade fastigheter.

Redan i december blev strategin tydlig genom en stor uthyrning i Malmö till Consilium där Acrinova ställde om fastigheten till sin nya nollvision för drift. Samtidigt blev Acrinova certifierade för miljöledningssystemet ISO 14001.

Och utvecklingen har fortsatt med kraft detta år. I januari meddelande Acrinova att man ska uppföra klimatneutrala bostäder i Trelleborg med statligt investeringsstöd. Samma månad kom också besked om ett projekt i Åstorp, där Acrinova ska bygga ett nytt klimatsmart landmärke i form av ett 3 822 kvadratmeter stort bostadshus med tydlig miljöprofil.

I mars var det dags för Acrinova att uppdatera sina finansiella målsättningar. Acrinova har idag ett fastighetsvärde om cirka 900 miljoner kronor. Den nya målsättningen är att det vid utgången av 2021 ska uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor, för att därefter öka till cirka fyra miljarder vid utgången av 2025. Fastighetsvärdet ska alltså fördubblas till fyra miljarder kronor till 2025.

Acrinovas klimatsmarta expansionen leds av Ulf Wallén, VD i bolaget sedan 2016.

Berätta lite om dig själv; Hur började din karriär? Hur hamnade du på den positionen som du har idag?

– Jag heter Ulf men är Uffe för de flesta. Jag har precis nått ”halvvägs” och klarat av 50-års strecket utan alltför stor ångest. Jag är ekonom från Lund i grunden och har därefter arbetat på fastighetsbolag i precis hela mitt liv. Jag började – som man ska – som ekonomiassistent för att sedan gå vidare och till slut vara VD för Paulssons Fastigheter i Lund fram till 2015. Därefter tog jag mig an VD-rollen på Acrinova.

– Fritiden ägnar jag gärna på golfbanan eller i skidbacken men allra helst med mina tre barn och fästmö med bonusbarn – och då gärna på båten i Öresund.

Vilka är de främsta utmaningarna och möjligheterna din organisation tar sig an framåt i tiden?

– Acrinova är ett ganska ungt företag med ungefär sex år på nacken och det har hela tiden varit utveckling. Nu är målet att ha ett innehav på fyra miljarder kronor inom fem år. Idag är innehavet värt cirka 900 miljoner och vi detta års slut ska vi ha nått 1,5 miljarder som en anhalt på resan.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk. Det är klart att det är nya utmaningar hela tiden när man växer så pass fort. Organisation, fastighetsförvärv etc måste hänga med i utvecklingen.

Samtidigt som expansionen pågår har Acrinova en ambitiös syn på sitt löpande arbete.

– Acrinova tar ansvar för helheten inom fastigheter. Som ägare, förvaltare och utvecklare. Ibland är vi det ena för våra kunder, ibland det andra. I vissa situationer alla tre. Utgångspunkten är alltid att vi som bolag och individer levererar kvalitet och stabilitet. Det är där värdet ligger. För våra kunder, för våra ägare och för oss.

Vilka är era främsta mål, visioner och styrkor - och hur har de vuxit fram?

– Acrinova har befunnit sig i kraftig tillväxt de senaste fem åren och 2020 var vårt bästa år hittills. Vår ambition är som sagt att fortsatt expandera vår fastighetsverksamhet rejält även de kommande åren. Och tillväxten ska ske med god lönsamhet och bibehållen stabil finansiell ställning. Jag ser mycket ljust på Acrinovas framtid och hoppas att så många som möjligt vill följa vår resa framåt!

Att Uffe tror på sitt Acrinova framgår av att han själv äger 447 498 Acrinova A-aktier och 447 488 Acrinova B-aktier, varav 444 688 Acrinova A och 444 688 Acrinova B genom det helägda bolaget Wallén i Lund AB, samt innehar 20 000 teckningsoptioner.

Och Acrinova har visat god utveckling på börsen. På tre års sikt har aktien gått upp med 72 procent och på ett års sikt med knappt 40 procent.

Det var förresten i mars som Acrinovas bolagsstämman beslöt att införa två nya aktieslag, en serie A-aktier samt en serie B-aktier som emitteras genom fondemission. Första dag för handel exklusive rätt till nya B-aktier var den 18 mars 2021.

När det gäller företagets mjukare värden är det framförallt två som Uffe vill framhålla:

– Personal och miljö. Att ha en personal som är på tårna och vill vara med på vår resa är ett arbete i sig. Rekryteringarna måste fungera och utveckling av befintlig personal måste hela tiden pågå.

– När det gäller miljö så kan vi som fastighetsägare göra massor vad gäller klimatfrågan genom att minska resurs- och energiförbrukningen. Det är en vinst för alla. Både rent klimtmäsigt på kort och lång sikt men även ekonomiskt för våra hyresgäster. Därför bygger vi till exempel två fastigheter i Trelleborg som är helt klimatoptimerade. Med bergvärme och solenergi kopplat till en rad andra tekniska finesser blir dessa två fastigheter helt självförsörjande vad gäller energi. Det tror vi alla mår bra av.

Vad ser du som viktigast i ditt ledarskap?

– Enkelhet, tydlighet och att ha kul på jobbet är det jag tror uppskattas. Jag uppskattar det själv och försöka leva så både privat och på arbetet.

Vilka tror du blir de förtonande trender inom fastighetsbranschen framåt i tiden? Och vad ställer detta för krav på en vinnare i branschen? 

– Jag är lite skeptisk till trender. Jag tror på bra förvaltade fastigheter. Att vi som fastighetsbolag kan komma ut med kort varsel om det blir problem. Att vi svarar i telefon och hela tiden försöker följa våra hyresgäster i hur de mår och utvecklas. Och så är klimatfrågan i fokus. Vi kommer förhoppningsvis se att fler hakar på och försöker göra sina fastigheter riktigt klimatsmarta.

Är det något annat du vill framhålla eller dela med dig kring er verksamhet eller branschen i stort?

Jag tror vi kommer se en mycket snabb återgång till det normala när väl corona-pandemin släppt sitt grepp vilket innebär mer förfrågningar på kontorsytor och nybyggnationer. 

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se