Fredagsintervjun: "Kontor måste ge flexibilitet" Karl Ljunggren, vd för L2 Fastigheter. Foto: L2 Fastigheter

Fredagsintervjun: "Kontor måste ge flexibilitet"

Reportage

13 september 2019

Först tog de sig an Gamlestaden i Göteborg och nu lägger de Mölndal för sina fötter. L2:s Karl Ljunggren berättar för World in Property om projekten och om bolagets framtid.

I januari tidigare i år invigdes Lokomotivet. Innan konverteringen av fastigheten var det en nedlagd verkstad som när det begav sig användes för reparation av SJ:s elektriska lok.

Huset har anor från 1920-talet och när L2 började började arbetet med att modernisera byggnaden under 2017 hade de tydliga idéer om att skapa ett toppmodernt kontorshus där man som hyresgäst skulle känna de historiska vingslagen.

Nu har L2 tagit sig an nya fastigheter och projekt som de vill förädla i Mölndal. Det var under mars 2017 som bolaget köpte Balltorp 1:135 på Taljegårdsgatan 11 om 6 400 kvadratmeter och Fänkålen 2 på Johannefredsdgatan 4 om 4 500 kvadratmeter. Detta till ett underliggande fastighetsvärde om 108 miljoner kronor.

– Genom det här köpet befäster vi vår uttalade ambition att växa genom förvärv av fastigheter där vi som en engagerad och aktiv ägare kan tillföra ett värde för våra hyresgäster, sa Karl Ljunggren, vd för L2 Fastigheter vid köpet.

Atrraktiva kontor

Nu vill bolaget höja lansen för attraktiva kontor som inte ligger i de dyraste a-lägena, men som ger samma möjligheter.

– Jag tror jättemycket på Mölndal, jag känner att det är oupptäckt. I vår Åbro-fastighet är det traditionellt med stora ytor och vi märker nu behovet av flexibilitet. Stora bolag vill fortfarande har stora lokaler och trycka sin logga på väggen och göra kontoret till en kulturbärare. Samtidigt ser vi mindre bolag som behöver mer flexibilitet. Vi vill testa och se vad vi kan göra med de större ytorna och se om det funkar. Det finns ju många sådana här kontor i premiumlägen och vi vill se om det funkar här också vilket vi tror. Det här är en bra prisvärd produkt i ett bra läge med goda kommunikationer.

Att ett område har en god expansionsmöjlighet är extremt viktigt för L2 när de väljer var de ska investera.

– Områdena måste ha grundkvalitéer och sen anser vi att kommunikationer är viktigt för det är sådant som vi inte kan ändra på. Sen tittar vi så klart på fastighetens potential. I Åbro-området finns det byggnader som är byggda för ett visst behov och då måste vi kunna se grundförutsättningarna för att kunna utveckla den åt det hållet som vi vill.

Extremt låg vakans

I Göteborg i dag är vakanserna låga och hyrorna höga. De har stigit under de senaste åren och fortsätter att göra så. Något som enligt Ljunggren är ett litet problem för marknaden i stort även om det innebär att många vänder sig mot de områden som L2 fokuserar på.

– Det är kanske till och med för lite vakanser i centrum vilket innebär att många tittar i en vidare cirkel och drar sig ut mot Gamlestan, Mölndal och Majorna. Sen är det så att det krävs vakanser för att systemet ska kunna flyta på. Stora företag måste kunna växa och som det ser ut nu så kan det i vissa fall vara svårt. Vi märkte med Lokomotivet att en del företag vill bygga en kultur kring sitt kontor och inte bara låta det bli en plats och en del av ett varumärke och det var själva idén med Lokomotivet. Nu är det upp till oss som bolaget och skapa dessa förutsättningar.

I Gamlestan har L2 en hel del obebyggd mark som de nu vill göra något av. I projektet Lokomotivet 2.0 kommer de nu låta arkitektbyråer hjälpa till att forma visionen för resten av fastigheten och sen hoppas de kunna utveckla området ännu mer.

– Det finns ingen detaljplan i dagsläget för detta än och vi ska jobba med tre olika kontor för att se vad vi får fram. Det ska bli väldigt spännande att följa och intressant att utveckla området ännu mer, menar Karl Ljunggren.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se