Fredagsintervjun: ”Jag är stolt över rekonstruktionen”

Fredagsintervjun: ”Jag är stolt över rekonstruktionen”

Porträtt

19 februari 2021

Efter 30 år i finanssektorn hamnade Claes Holmberg i fastighetsbranshcen. Nu äger han BTH Bygg som han lett genom en tuff företagsrekonstruktion.

Enligt Ackordscentralens statistik är det inte många byggrelaterade företag som lyckas ta sig igenom en företagsrekonstruktion. Men BTH Bygg under Claes Holmbergs ledning förmådde att hålla linjen genom hela processen.

Företaget hade hamnat i akuta problem genom en storsatsning på nyproduktion, där prissättningen hade blivit helt fel i en rad stora projekt.

Idag är krisen över och bolaget satsar på att bli marknadsledande inom enbart byggservice i Uppsala och Storstockholm.

Här berättar Claes Holmberg historien om BTH Byggs ned- och uppgång, och hur han vill utveckla företaget vidare.

Berätta först lite om dig själv och hur din karriär började!

– Min karriär började i slutet av 1970-talet som trainee inom bank och finans, en bransch som jag sedan blev trogen i 31 år. Sedan hade jag några år som headhunter och ”styrelseproffs” innan jag hamnade i bygg- och fastighetssektorn.

– Mitt första uppdrag i denna bransch var att som konsult sköta HR-frågorna åt fastighetsfondföretaget Genesta Property Nordic med kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Luxemburg. Det uppdraget pågick några år och var mycket givande. Jag har även medlat i tvister i min egenskap som ackrediterad medlare.

– Jag lever ihop med Carina som är inredningsexpert och byggprojektledare. Min fritid delar vi mellan våra boenden i Åre, Stockholms skärgård och Palma de Mallorca. Jag sitter även i styrelsen för några stiftelser som bidrar till forskning kring cancer och reumatologi respektive lämnar ekonomiska bidrag till organisationer som hjälper barn och ungdomar som är sjuka eller har det svårt på annat vis. Jag läser mycket – icke minst biografier och jag älskar god mat och dryck. Promenader med Winston – Jack Russel terrier – står högt på listan över uppskattade fritidsaktiviteter.

Hur hamnade du på den positionen som du har idag?

– Jag kom in som konsult på BTH Bygg 2016. Företaget var då inne i en stark expansionsfas och anställde många nya medarbetare. Min roll blev att fokusera främst på HR och bemanning. När jag började hade BTH cirka 120 anställda och ett år senare hade antalet vuxit till ungefär 170. Vi anställde alltså drygt en person per vecka.

– BTH grundades 1992 med inriktning på byggservice åt främst offentliga beställare i Storstockholm. Expansionen som tog verklig fart 2014 berodde på att företaget då utökade verksamheten med en satsning på byggentreprenader inom nyproduktion.

När Claes tog över som VD i augusti 2018 insåg han tämligen snabbt att expansionen inom speciellt nyproduktion hade skapat stora risker för bolaget.

– Stora projekt med en alltför optimistisk prissättning försatte bolaget i ett riktigt prekärt läge. Beställarna var främst offentliga aktörer och BTH hade vunnit flera upphandlingar genom att prisa in sig. När jag granskade nyckeltal insåg jag att många projekt inte skulle gå ihop.

– Satsningen på byggentreprenader med projektering och nyproduktion hade gått fel. Men det fanns en frisk kärna i bolaget i form av byggservice, den ursprungliga verksamheten där BTH Bygg varit en av de ledande aktörerna i Storstockholm under många år.

Claes tog som VD tillsammans med Ackordscentralen initiativ till en mycket omfattande företagsrekonstruktion som pågick i tio månader.

– Solna Tingsrätt beviljade ackord i maj 2019 och hela processen avslutades i mars i fjol. Rekonstruktionen var tuff – vi fick vi leva med enbart kontant- eller förskottsbetalningar och säga upp cirka 100 medarbetare. Enligt Ackordscentralen misslyckas åtta av tio rekonstruktioner inom byggbranschen. Men vi lyckades att hålla linjen – något jag är stolt över.

– Under denna resa har jag även tagit över 70 procent av ägandet i koncernen som äger BTH Bygg, de övriga 30 procenten ägs av vår operative chef Peter Garhamn, tidigare revisor.

Vilka är de främsta utmaningarna och möjligheterna din organisation nu har att ta sig an?

– Den stora utmaningen idag är att få full fart i verksamheten efter genomförd företagsrekonstruktion och samtidigt hantera den ytterst besvärliga situation som pandemin har skapat.

– Pandemin har inneburit att beslut hos beställare gällande till exempel om- och tillbyggnader tagit längre tid. Men jag tycker att det börjar bli något bättre nu. Det finns stora möjligheter när väl utvecklingen tar fart igen. Det kan då bli en ”ketchupeffekt” där alla vill ha allt gjort samtidigt.

Vilka är era främsta mål, visioner och styrkor?

– Visionen är att BTH Bygg ska vara marknadsledande inom byggservice i Storstockholm och Uppsala med marknadens mest nöjda kunder och mest motiverade medarbetare.

– Satsningen på Uppsala är ny. Vi har nu vunnit en del stora avtal inom byggservice för Uppsala kommun och vill expandera ytterligare i regionen.

I Storstockholm har BTH Bygg uppdrag för offentliga aktörer som bland annat Stockholms stad, flera kranskommuner, SL, Stockholms Hamnar och Swedavia.

– Vi har även uppdrag för en del privata företag som bland annat IKEA och ett antal fastighetsbolag.

– Med ett 50-tal skickliga medarbetare fokuserar vi nu som sagt enbart på byggservice i form av till exempel om- och tillbyggnader, reparationer och löpande underhåll. Vi har oftast ramavtal och åtar oss allt från att sätta upp klädkrokar i skolkorridorer till att genomföra omfattande och komplexa kontorsanpassningar inklusive alla installationer via underentreprenörer.

– Vi är experter på att jobba i pågående verksamhet – exempelvis i tunnelbanemiljöer samtidig som trafiken är igång.

– Vår styrka generellt är att vi är flexibla och snabbfotade. Man kan säga att vi är tillräckligt stora för att klara komplexa uppdrag men samtidigt så pass små att vi är mycket personliga i våra kundrelationer.

BTH Bygg gör regelbundet motivationsmätningar bland sina medarbetare och får enligt Claes höga poäng sett till sin bransch.

– Vår filosofi är att satsa mycket på personalen och erbjuder många förmåner och aktiviteter, exempelvis inom friskvård. Nu får ju dock allt anpassas efter Corona-restriktioner.

– Den tuffa processen med rekonstruktionen har svetsat oss samman. I bolaget finns flera som varit med länge – några ända sedan starten 1992. Företaget har hela tiden haft duktig personal. Av de 100 som fick lämna i samband med rekonstruktionen är det ingen som är arbetslös – alla fick nya jobb. Och nu, när BTH börjar få fart igen, är det flera av dessa som hört av sig och undrar om det finns möjlighet att komma tillbaka. Det känns mycket bra.

Vilka tror du blir de förtonande trenderna inom fastighetsbranschen framåt i tiden?

– Jag tror trenden går mot ökad transparens, långsiktighet, hållbarhet och samverkan. Digitaliseringen har bara börjat, vi kommer att få ut så mycket mer av den framöver.

– Vi har kommit ganska långt i arbetet med digitalisering av alla våra processer. Vi anpassar oss efter våra kunder men försöker samtidigt agera proaktivt och driva kunder framåt vad gäller digitaliseringen.

– En vinnare i branschen måste vara excellent i att bygga och förvalta förtroenden. Nya konkurrenter kommer att påverka marknaden. Vinnare blir då den som förmår att bygga förtroende genom att skapa ett genuint och hållbart värde för kunden i stället för att enbart leverera till lägsta pris. Processer effektiviseras genom ökad digitalisering – samtidigt som den mänskliga faktorn blir allt viktigare.

– Bygg och fastighet är en fascinerande och utvecklande bransch som alltid kommer att erbjuda spännande utmaningar.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se