Previous Next

Fredagsintervjun: “Jag kan gilla när det är uppförsbacke”

Reportage

14 september 2018

Camilla Wieslander, vd på Skanska Öresund, berättar för World in Property om hållbarhet, hur regionen står sig och om varför hon gillar uppförsbackar.

För snart sju år sedan tog Camilla Wieslander över rollen som vd på Skanska Öresund och har jobbat inom koncernen sedan 1995. Bolaget har flera projekt på gång i regionen, bland annat kontorshuset Aura och Epic på Universitetsholmen, som båda kommer att stå klara under 2019 och tidigare i år sålde de Studio på Universitetsholmen för cirka 1 miljard kronor. Det går med andra ord bra för Skanska, men Camilla Wieslander har ingenting emot tuffa utmaningar.

- Jag kan gilla när det är uppförsbacke, det är stimulerande när det inte bara går “glatt” och jag tror att det är ganska typiskt för en projektutvecklare, att det är olika utmaningar och risker som man måste identifiera och hantera – konsten är att vända det till möjligheter. När man måste anstränga sig som mest får man chansen att vara som allra bäst, säger hon.

Stark region

Öresundsregionen har i dag nära fyra miljoner invånare och står för mer än en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Tillsammans Sweco med har Skanska tagit fram visioner för hur Öresund ska komma att se ut år 2070. Befolkningen förväntas öka med en miljon invånare i regionen och 500 000 bostäder behöver byggas för att täcka behoven och städerna behöver förtätas. Camilla Wieslander ser många styrkor i den växande regionen.

- Öresundsregionen är väldigt spännande, det är två länder i en geografiskt liten region. Man tar sig enkelt inom en väldigt intressant region med tillväxt och människor vill bo och jobba här för att det är en attraktiv miljö att verka i. Det finns en mängd universitet och högskolor på båda sidor av sundet som skapar en starkt grund för tillväxt av företag och arbetstillfällen i regionen. Satsningar på infrastruktur knyter samman människorna och företagen. Det är ett fortsatt viktigt område för regionens kommande utveckling – att investera ytterligare på infrastruktur för att än mer knyta samman människor och företag, säger hon.

Men att jämföra regionen med Stockholm och Göteborg tycker hon är onödigt, och ser istället att man hellre tittar på helheten.

- Jag tycker inte att man skall jämföra, det finns ingen poäng i det. I Malmö mår vi bra om det går bra i Stockholm. Regionen jämförs mycket mot Stockholm men det intressanta är vad man gör för helheten - kan vi attrahera människor som kan bygga företag och öka tillväxten så har vi alla glädje av det, säger Camilla Wieslander.

Hållbarhet i decennier

Skanska Öresund blev tidigare i år den första aktören i Norden med få en byggnad pre-certifierad enligt WELL med kontorsbyggnaden Epic. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i och är baserat på medicinsk och vetenskaplig forskning. Vi tillbringar ca 90 % av vår tid inomhus, så den byggda miljön har stor påverkan på människors hälsa, och hur vi mår påverkar både vårt eget liv och upplevelse, men också företagens framgång, då vi blir mer kreativa och effektiva om vi har god hälsa.

- Hållbarheten är en stor fråga i hela samhället och naturligtvis även för vår bransch. Vi har jobbat med hållbarhet i decennier, och t.ex. miljöcertifieringen LEED har vi jobbat med sedan 2012 och nu arbetar vi vidare med WELL-certifiering. Hållbarhet har länge stått högt upp på vår agenda och jag tror att alla behöver bidra med det man kan och lite till, för att vi ska få till en nödvändig förändring. Att fundera på hur man agerar och i vilka olika situationer i vilka olika led och vilka konsekvenser agerandet får. Jag tror att hälsa och hållbarhet är något som kommer vara mycket intressant och värdeskapande framöver. Från att tidigare utgått från byggnadernas miljöaspekt fokuserar vi nu mycket på hälsosamma arbetsplatser för människan i den byggda miljön, säger Camilla Wieslander.

Mark – en utmaning

En av bolagets utmaningar är tillgången på mark. Merparten av företagen i regionen vill sitta i kommunikationsnära lägen, såsom Centralstationen, Hyllie och Nyhamnen i Malmö.

- Eftersom vår affär är att vi skapar nya projekt och miljöer, behöver vi alltid ny mark, och det kan absolut vara en utmaning. För oss är det framförallt viktigt att vara lyhörd mot kunden , att ha örat mot marken och se till vad de efterfrågar - både idag, men även hur framtidens utmaningar ser ut för våra kunder och hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt, säger Camilla Wieslander.

Av Pernilla Gilbert

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se