Previous Next

Fredagsintervjun: "Hyresgästerna ska känna sig trygga"

Reportage

20 september 2019

Dåligt rykte med områden som återfinns på polisens lista över särskilt utsatta. Men myntet har två sidor. Botkyrkabyggens vd Chris Österlund berättar om ett stort förändringsarbete.

Botkyrkabyggen är ett av landets största kommunala bostadsbolag med ungefär 10 700 lägenheter i sitt bestånd. Var tredje Botkyrkabo hyr av det kommunala bolaget.

En stor del av beståndet tillhör de gamla miljonprogrammen och är i dag i ett stort behov av upprustning. En process som bolaget med vd Chris Österlund tagit sig an och målet är att renovera 500 till 600 lägenheter per år.

– Bolaget som sådant mår bra. Rent ekonomiskt har vi ett starkt resultat och nu har vi på riktigt kommit igång med våra stambyten. Eftersom majoriteten av våra fastigheter byggdes under miljonprogrammets dagar har vi behövt hitta en modell för att klara av upprustningarna. Det har vi nu gjort och den ligger inom rimliga ekonomiska gränser som bygger på en återhållsam modell där vi fokuserar på badrummen och stammarna. Vi kan inte i vår roll som kommunalt bolag göra alltför stora hyreshöjningar utan de kommer att landa på omkring 20 procent per lägenhet.

En höjning på 20 procent kan tyckas hög även om den är både rimlig och nödvändig och de boende som fått sina badrum renoverade är nöjda med upprustningen.

– När vi drog i gång den här processen var det väldigt många som var oroliga över hur det skulle bli och över höjningen. I takt med att vi renoverat har de flesta blivit väldigt nöjda över resultatet och nu är det snarare så att vi får frågor från boende när vi ska komma till deras lägenhet.

Utsatta områden

Botkyrka är en segregerad kommun. I norra delen där 50 procent av bostadsbolagets beståndet finns ligger bland annat Hallunda-Norsborg, Alby och Fittja.

Dessa områden har historiskt dragits med dåligt rykte och alla tre ligger på polisens lista för särskilt utsatta områden. I södra kommunen med bland annat Tullinge och Tumba, ligger den andra halva av beståndet.

Att försöka överbrygga de socioekonomiska klyftorna och skapa områden som är trygga och mer attraktiva är i dag ett av bolagets största utmaningar. Även om Botkyrkabyggen lyckats vända trenden i exempelvis Alby som i dag blivit ett mycket mer attraktivt område än för några år sedan finns det en del kvar att göra.

– Just nu handlar det för oss väldigt mycket om att arbeta med social hållbarhet där det behövs så vi förhoppningsvis kan tas bort från av listan för utsatta områden. Hur ett område mår har så klart väldigt stor påverkan på avkastningskraven och därmed våra fastighetsvärden, men det handlar ytterst om de människor som bor i våra områden. Alla ska känna sig trygga. Som allmännyttigt bolag måste vi kombinera vår affärsmässighet med ett samhällsansvar. Vi kan använda vår ordinarie verksamhet för att lyfta och skapa förutsättningar såsom vi exempelvis gör i vår kvinnosatsning i Fittja och Norsborg. Sånt märks direkt och 20 personer gör ett starkt avtryck i ett område då det skickar viktiga signaler till andra boende. Det finns mycket positivt i norra Botkyrka och de som ställer till oreda är trots allt bara ett fåtal personer. De flesta som bor där vill trivas och må bra.

Stor nyproduktion

Ett led i att utveckla och expandera regionen är att bygga nytt och att hitta nya bolösningar för framför allt unga. Under åren har bolaget satsat på bland annat konceptet Kompisbo samt öronmärkt medel till speciella ungdomsbostäder.

– Jag tycker det har varit lyckade projekt. Både Kompisbo och ungdomslägenheterna är ett bra sätt att stödja de unga och ge dem en chans att få ett hyresboende på en marknad som är begränsad. Där anser jag att vi varit modiga och avsatt bostäder för detta. Jag tror att många fler skulle behöva jobba mer på det sättet och vika vissa bostäder till unga.

Botkyrkabyggen har även från sina ägare, kommunen, fått ett uppdrag att upprätta i runda slängar 300 nya bostäder årligen. Det är ett stort antal nya lägenheter och även om siffran kanske inte landar på exakt 300 per år så är målet nåbart i slutändan.

– Det är en stor utmaning och det kan vara svårt att planera antal nya bostäder per kalenderår. Framför allt handlar det om att få fram detaljplaner i rätt tid och sen så vill vi samtidigt minska våra byggkostnader en aning för att kunna hålla de hyror vi vill. Sen har vi mark och håller på med nya detaljplaner samt att vi har försett oss med kompetens så vi kommer att klara av detta. Just nu hänger en del i luften på grund av vissa överklaganden, men jag har gott hopp om att vi kommer få fram en hel del byggrätter så vi kan sätta spaden i marken och klara av uppdraget.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se