Fredagsintervjun: "Hur vill vi leva våra liv?" – Fysiska kontor och butiker kommer att behövas och spela en mycket viktig roll i vårt framtidssamhälle – det råder det inget tvivel om. Vi är människor och vi älskar att få vara tillsammans. Det om något har väl pandemin visat, säger Max Barclay.

Fredagsintervjun: "Hur vill vi leva våra liv?"

Porträtt

23 juli 2021

– Alla kommer att jobba hemma och handla på nätet så kontoren och butikerna dör… Nej, så blir det inte. För det hela handlar om hur vi vill leva våra liv. Och vi tycker om att vara tillsammans, säger Max Barclay, Newsec.

Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet, är innerligt trött på de generaliseringar och hårddragna slutsatser som många slänger sig med efter ett drygt år med pandemin.

Han ser spännande möjligheter för både kontor och handelsfastigheter framåt i tiden och hoppas att fler ska lyfta blicken, och på ett nyanserat sätt diskutera och utveckla nya koncept som kan göra oss till ”lyckliga människor”.

Här ger han sin bild av situationen och framtiden, och berättar om sin bakgrund.

Som barn ville Max absolut inte arbete på kontor eller med fastigheter – det verkade våldsamt tråkigt. Idag älskar han att vara verksam inom fastighetssektorn.

Han ser kompetensförsörjningen som branschens stora utmaning och menar att man måste bli bättre på att visa unga hur spännande, kreativ och samhällsviktig denna sektor är.

Hur hamnade du i fastighetsbranschen och på Newsec?

– Som barn var jag säker på en sak – att jag absolut inte ville jobba på kontor. För det gjorde mina föräldrar och det verkade våldsamt tråkigt. Min styvfar jobbade dessutom med fastigheter och det lockade mig inte alls.

– Men jag hamnade ändå av en slump på just kontor – och inom fastighetsbranschen. Under 80-talet fick jag sommarjobb på Hans Thulins bolag Granaten och Consolidator.

Men snart började det skaka rejält på Consolidator. Efter åren med fastighetsaffärer dyrbar konst och lyxbilar sprack bubblan. 1991 gick Consolidator och Granaten i konkurs med omkring tre miljarder kronor i skulder. Thulin hade gått i personlig borgen för lån på 800 miljoner kronor och försattes i personlig konkurs.

Några av personerna från Consolidator beslöt sig nu för att starta ett nytt bolag som erbjöd interrimsförvaltning på uppdrag av konkursförvaltare och gode män – något som behövdes när fastighetskrisen nu infunnit sig.

– Jag blev erbjuden att följa med till detta nya bolag och tackade ja. Här fick jag verkligen jobba hands on med administration, avtal, uppsägningar och fastighetsförsäljning. Och jag började på allvar gilla det här med fastigheter och såg hur viktig branschen är för hela samhällets utveckling.

Efter en tid utvecklades formerna för att hantera fastigheter från konkurser och nya bolag som kunde ta hand om bestånd från krisen skapades, bland andra Tornet, Kungsleden och Castellum. Bolaget där Max jobbat avvecklades av sig självt. Men han ville nu verkligen fortsätta i branschen.

Nästa steg blev att börja på fastighetsförvaltnings-och konsultfirman Westpartner – ett av de företag som han tidigare tyckt verkade så tråkigt och där hans styvfar var VD.

– Här jobbade jag med uthyrning ihop med bland andra Henrik Saxborn. Efter några år beslutades att bolaget skulle expandera. Det befintliga kontoret i Göteborg skulle kompletteras med kontor Stockholm och Malmö. Då var det läge att hitta nya ägare. Valet kom att stå mellan DTZ och Newsec, och 1997 stod det klart att Newsec blev ny ägare.

Och sedan dess har Max varit bolaget trogen – något som han inte ångrat en sekund.

Du lägger mycket tid på arbetet men vad gör du när du ibland är ledig?

– Jag älskar att arbeta med det jag gör. Men fritiden ägnar jag åt familjen och åt att spela padel, golf och tennis. Och så trivs jag med att både jobba och umgås med vänner i mina hus i Båstad och Florens. Nu under pandemin har jag tillbringat rätt mycket tid i Båstad.

Vad tycker du är mest spännande med att jobba på Newsec och vad är du mest stolt över när det gäller bolaget?

– Vårt fokus på människan och individen inom Newsec är det jag tycker är mest spännande och det jag är mest stolt över. Här får medarbetarna utvecklas och vara med och påverka och förbättra samhället genom fastighetsutveckling. Jag har fått mycket positiv respons från våra medarbetare, och många är de som stolt visar upp att de tidigare jobbat hos oss. En lång rad människor har berörts och utvecklats av vad vi gjort tillsammans.

Hur ser Newsecs och dina visioner framåt ut?

– Vår verksamhet befinner sig i en mycket spännande del av samhälle och näringsliv. Inte minst under pandemin har det visat sig hur central fastighetsbranschen är för samhället och oss som människor. – Vi vill vara med och bidra till att utveckla bra boenden och attraktiva arbetsplatser främst i växande städer. Som förvaltare och fastighetskonsult ska vi utmana, coacha och hjälpa till i utvecklingen av en bättre värld.

– I denna utveckling är miljöfrågan förstås oerhört viktig. Vi i fastighetsbranschen måste ta ett ännu större ansvar och göra ännu mer. Inte minst vad gäller energieffektivisering. Och här kan ny digital teknik och uppkopplade fastigheter spela en allt större roll. Här vill vi vara med och driva utvecklingen framåt.

– Vi vill vara en central aktör som stödjer fastighetssektorn i processen att skapa bästa tänkbara förutsättningar för människor och miljö.

Vilka är då de största utmaningarna och möjligheterna i denna ambition?

– Kompetensförsörjningen är den största utmaningen. Våra sexåringar springer ju inte omkring och ropar att de ska jobba med fastigheter när de blir stora. Precis som det var med mig själv då jag var liten… Jag tror utmaningen är att få fler unga att tidigt bli intresserade av och helst bestämma sig för att satsa på fastighetssektorn. Och då gäller det ställa ljuset på till exempel den enormt snabba utvecklingen vad gäller digital teknik och hållbarhet i branschen. Visa hur spännande, kreativt och samhällsviktigt detta är.

– Här ligger också den största möjligheten för branschen. Den ses ju utifrån som konservativ. Men den ÄR så dynamisk, kreativ och viktig för hela samhället. Vi behöver gemensamt lyfta upp och fram branschen, och visa gemensamma åsikter i samhällsdebatten och hur vi kan bidra till nya lösningar.

När det gäller fastighetsbranschens utveckling pratar många om kontor och handel. Hur ser du på utvecklingen framåt där?

– Naturligtvis måste vi tänka på människors hälsa och minimera smittspridningen av covid-19 under pandemin. I detta läge är det naturligt att de redan etablerade trenderna med digitalt hemmajobb och shopping på nätet ökar. Men vi behöver se bortom pandemin och inte utgå ifrån att vi bara ska fortsätta sitta hemma vid datorn.

– Digitaliseringen har på många vis accelererat under pandemin – inte minst inom kontorsabete och handel. Det visar på många möjligheter men dessa måste kombineras med en klok förnyelse av hur lokaler används.

För att kontoren och butikerna behövs, det tvekar han inte om.

– Det är uppenbart att kontoret är en effektivt plats för lärande, nätverkande, idéutbyte och för att bygga företagskulturer. Och att uppleva handel tillsammans i en butik ger enormt många mervärden.

– Digitaliseringen kan självklart effektivisera en hel del i vårt arbete och i vår vardag, ofta från datorn där hemma. Detta kan ge mer tid över till andra mer aktiviteter där möten och upplevelser i attraktiva miljöer blir ännu viktigare. Och att kunna kombinera olika aktiviteter och platser på ett friare och mer flexibelt sätt kan skapa ännu bättre livsmönster.

Max Barclays vision är att vi ska sluta gå till jobbet och istället leva våra liv. Nya typer av hemmiljöer, kontor och butiker kan skapa förutsättningarna.

Ett framtidshem ska ha utrymmen för visst hemarbete likaväl som kök.

Ett framtidskontor ska erbjuda både ro för eget koncentrerat arbete och kreativa möten i olika former och storlekar. Plus direkt närhet till rekreation, service och handel.

En framtidsbutik ska erbjuda service, aktiviteter och upplevelser på flera vis – det som en webbshop aldrig kan ge.

– Men det finns så mycket mer som kan adderas och det är nu branschens uppgift att utveckla framtidens fastigheter och lokaler – inte fastna i klyschor som kontorsdöd.

– I detta utvecklingsarbete måste man utgå från rätt frågeställningar; Hur ska framtidens företag drivas? Hur ska unga bygga sina karriärer? Hur ska vi få bra service? Hur kan vi bli lyckliga människor tillsammans? Det är utifrån svaren på sådana frågor som vi kan utforma de kontor och butiker som behövs framåt i tiden.

– Och att de kommer att behövas och spela en mycket viktig roll i vårt framtidssamhälle – det råder det inget tvivel om. Vi är människor och vi älskar att få vara tillsammans. Det om något har väl pandemin visat.

Av Jörgen Hallström

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se