Fördubblad totalavkastning för Rikshem
– När vi lägger 2021 till handlingarna kan vi summera ett mycket starkt år för Rikshem. Vi har trots pandemins fortsättning stärkt vårt resultat, säger Anette Frumerie, VD Rikshem.

Fördubblad totalavkastning för Rikshem

Ekonomi

4 februari 2022

Rikshem redovisar ett bokslut för 2021 med starkt resultat efter positiv värdeförändring.

Rikshem redovisar för 2021 en närmast fördubblad totalavkastning på 13,9 procent (7,0) och ett växande förvaltningsresultat med 247 mkr eller 19,3 procent till 1 526 mkr (1 279).

Värdeförändringen för förvaltningsfastigheter uppgick till 5 509 mkr (1 825). Hyresintäkterna ökade under året med 1 procent till 3 062 mkr (3 032).

– När vi lägger 2021 till handlingarna kan vi summera ett mycket starkt år för Rikshem. Vi har trots pandemins fortsättning stärkt vårt resultat och kan, trots de avyttringar vi gjort under 2020 och 2021, notera ett ökat driftöverskott och närmast dubblerad totalavkastning. Vi fortsätter det målmedvetna arbetet med att höja kundnöjdheten genom att satsa på vår förvaltning. Vi verkar i attraktiva fastighetssegment och vi gör det bra - vi fortsätter att leverera nyproduktion samtidigt som vi tar hand om vårt befintliga bestånd och uppgraderar det till modern standard, säger Anette Frumerie, VD Rikshem.

Summering av helåret 2021 för Rikshem:

*Hyresintäkterna ökade till 3 062 mkr (3 032) För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 2,4 procent

*Driftsöverskottet ökade till 1 768 mkr (1 760) För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 1,1 procent

*Förvaltningsresultat om 1 526 mkr (1 279)

*Periodens resultat ökade till 5 931 mkr (2 481)

*Fastighetsbeståndets värde ökade till 58 780 mkr (51 750)

*Värdeförändring fastigheter uppgick till 5 509 mkr (1 825)

*Totalavkastningen för året (inkl joint ventures) uppgick till 13,9 procent (7,0)

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se