Framtidens bostäder - många trender och frågetecken Hemstadens A Place To i danska Esbjerg är ett nytt koncept för samboende i fullt möblerade lägenheter i olika storlekar för studenter och nyexade yrkesverksamma. Är detta kanske ett exempel på i vilken riktning framtidens bostäder är på väg att utvecklas?

Framtidens bostäder - många trender och frågetecken

Bostäder

27 december 2021

Bostäder, inte minst hyresfastigheter, är tillsammans med logistik och samhällsfastigheter det hetaste segmentet på fastighetsmarknaden. Det är också ett segment i stark utveckling där många trender och frågetecken kommer att skilja ut vinnarna från förlorarna.

Alltjämt är bostadsmarknaden allra hetast i landets tre storstadsregioner. Men samtidigt ökar behov och priser i en lång rad tillväxtstarka regionstäder – inte minst i nyindustrialismens Norrland.

Det finns flera undersökningar som pekar på att allt fler unga gärna bosätter sig just i dessa regionstäder, ofta med en önskan om större boytor och grönare omgivningar. Parallellt med detta finns till exempel trenden med coliving i de större städerna – där man bor mindre och delar gemensamma ytor som kök och vardagsrum.

I Sverige finns också utmaningen att hitta nya lösningar som både gör det möjligt för unga och mindre penningstarka att ha råd att ta sig in på bostadsmarknaden, och att generera vinst i bostadsbolagen.

Allt fler yrkesverksamma jobbar mer i hemmet, en trend som accelererat under pandemin. Det ställer krav på utrymmen för arbete i bostaden eller i nära anslutning till den. Men hur stark kommer denna trend att bli framåt?

Mångfalden vad gäller upplåtelseformer ökar. Obos medlemsbaserade lösning vinner mark och coliving blir en allt mer etablerad form av boende, för att ta två exempel. Och nya satsningar görs nu återigen på kooperativa bostäder. Runt hörnet finns kanske ytterligare nya lösningar.

När det gäller hyresrätter är frågan bland annat vad som händer med det statliga byggstödet och en eventuell ökad avreglering av hyressättningen efter nästa års val. Och hur kommer de planerade ombildningarna till bostadsrätter i flera större städers kommunala hyresbestånd att utvecklas?

Marknaden för bostadsrätter och villor följer samhällsekonomin och ränteläget. Så frågan här blir när räntorna åter ökar. Får SBAB rätt med sin förutsägelse att detta kommer att ske i början av 2023?

Vi får också allt fler äldre - och piggare äldre - i landet som behöver och ställer krav på boenden med både service och komfort. Här växer bostäder och samhällsfastigheter mer och mer samman – ett synnerligen intressant, och utmanande, fält inom fastighetsmarknaden.

I många förorter och stadsdelar har ökad social oro och kriminalitet blivit en utmaning även för fastighetsägare – hur kan de bidra till att göra dessa ofta stora bostadsområden tryggare och därmed mer attraktiva?

En annan utmaning är hur bebyggelse, inklusive bostadsfastigheter, ska tryggas mot mer extrem väderlek som översvämningar, till följd av klimatförändringarna. Här vill inte minst försäkringsbranschen och forskare se nya grepp.

Hållbarhet - ekonomisk, ekologisk och social - blir hela tiden mer aktuell inom fastighets- och bostadsmarknaden. Att bo klimatsmart och tryggt värderas högre av allt fler, och grön finansiering med krav på gröna ramverk blir mer eller mindre standard. Främst EU:s taxonomi växlar upp kraven steg för steg. Vi ser också allt fler certifieringar vad gäller hållbarhet.

Inte bara omställningen till ett fossilfritt samhälle, utan även högre elpriser, ställer krav på hur bostäder och andra byggnader utformas och försörjs med energi – inklusive bland annat laddsystem för hyresgästers och brukares elfordon.

Striden om Cementas tillstånd på Gotland väcker också frågan om hur en eventuell brist på cement och andra varor kan påverka bostadsbyggandet.

En helhetssyn och samverkan i stadsplanering mellan fastighetsbolag, kommuner och andra aktörer lyfts ofta fram som en viktig ingrediens för att möta alla utmaningar och möjligheter inom bostäder på ett framgångsrikt sätt – både för de boende och för fastighetsbolagen.

Den kraftigt accelererande digitaliseringen skapar många potentiella lösningar vad gäller energibesparingar, bättre service för de boende och en lång rad andra frågor.

Att det finns en stark tilltro till den svenska bostadsmarknaden framgår av det stora intresset från såväl inhemska som internationella investerare – Sverige och inte minst flerbostadsfastigheter här ses som ett både attraktivt och tryggt val.

I två reportage i dagens utgåva av World in Property kan du läsa vad några ledande branschpersoner tror och tycker om framtidens bostadsmarknad.

Av Jörgen Hallström

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se