Från Castellum till vd på Stena Cecilia Fasth, vd Stena. Foto: Castellum.

Från Castellum till vd på Stena

Personnytt

10 juli 2017

Cecilia Fasth, vd för Region Väst i Castellum har beslutat sig för att lämna bolaget. Hon kommer att kvarstå i tjänst till och med årsskiftet, men börjar efter det som vd på Stena.

 

Efter 11 år som vd och Koncernchef och med ålderns rätt lämnar Christel Armstrong Darvik nu över till med tillträde 1 januari 2018. Cecilia Fasth kommer närmast från Castellum där hon är vd Region Väst och har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen.

– Det har varit fantastiskt att få vara med om den spännande resa som Stena Fastigheter haft under alla de år jag varit här som koncernchef. Speciellt stolt är jag över alla medarbetare och hur vi tillsammans lyckats utveckla bolaget och våra områden med hjälp av Relationsförvaltning®. Det är också roligt att ha lyckats dra igång den omfattande nyproduktion som nu pågår med 500 - 1 000 nya bostäder per år, säger Christel.

Det bolag som Christel Armstrong Darvik nu lämnar efter sig är ett bolag med en välskött fastighetsportfölj, god ekonomi och fortsatt goda tillväxtmöjligheter.

– Jag är mycket glad och nöjd med den utveckling som Stena Fastigheter har tagit under Christel Armstrong Darviks tid. Samtidigt som jag vill tacka Christel för de 11 år som hon drivit bolaget och starkt bidragit till dess framgångar, vill jag passa på att hälsa Cecilia Fasth välkommen. Jag är övertygad om att Cecilia på ett förtjänstfullt sätt kommer att leda Stena Fastigheter in i framtiden och fortsätta utvecklingen av bolaget, säger Dan Sten Olsson, styrelseordförande Stena Fastigheter.

Cecilia Fasth som närmast kommer från Castellum har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Hon har varit verksam både nationellt och internationellt inom Skanska – senast som vice vd för byggverksamheten i UK. Cecilia har även erfarenhet av hållbart byggande och har också varit vd för Sverigehuset som sysslar med bostadsutveckling.

– Jag är stolt över att ha fått möjligheten att ta över som vd och Koncernchef för Stena Fastigheter, ett bolag med mycket gott renommé. Nu ser jag fram emot att få fortsätta utveckla bolaget i den expansiva fas som det befinner sig i, säger Cecilia Fasth.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se