"För höga hyror på avreglerad marknad" Foto: TT

"För höga hyror på avreglerad marknad"

Bostäder

12 juni 2018

Ny rapport pekar på att om det skulle införas marknadshyror så skulle det innebära en radikal ökning av nuvarande hyresnivåer.

I Stockholm skulle den genomsnittliga hyran öka med cirka 50 procent, visar en ny rapport.

Det är konsultföretaget Ramböll som ligger bakom rapporten och som på uppdrag av Hyresgästföreningen räknat på konsekvenserna av marknadshyror. Nuvarande regleringar sätter en rejäl press på hyrorna, visar utredningen enligt Hem & Hyra och med fri hyressättning skulle hyrorna nästan fördubblas i vissa stadsdelar.

På Norrmalm i Stockholm skulle genomsnittshyran gå från 6 800 kronor till 12 200 kronor enligt konsultfirmans beräkningar. För Stockholm i stort handlar det om en ökning med i genomsnitt 50 procent – men utvecklingen är densamma även i mindre städer. I Halmstad och i Helsingborg skulle hyrorna öka med 31 respektive 24 procent om marknaden avreglerades.

– En återkommande uppfattning bland förespråkarna för marknadshyror har varit att det skulle medföra hyresjusteringar som begränsades till innerstadsområden. Detta antagande punkteras av Rambölls undersökning, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande i ett uttalande enligt Hem & Hyra.

Rapportförfattarna påtalar dock att det finns vissa negativa konsekvenser med en hård reglering av marknaden, bland annat påpekar man att nyproduktion förmodligen skulle öka om fastighetsägarna fick sätta hyrorna fritt. Dagens bostadsbrist gör att allt fler tvingas äga sitt boende.

Uppskattningen av hyresnivåerna för Göteborg landade på en ökning om 32-50 procent.

Av Malin Jansson/TT

Faktaruta

Rapporten i korthet

Konsultföretaget Ramböll har estimerat ett scenario där besittningsrätten, bruksvärdesprincipen, hyressättningssystemet och parternas tvistlösningsmekanism försvinner och ersätts med marknadshyror och friare kontraktsvillkor.

Beräkningarna har gjorts genom att jämföra hyresrätten med en liknande bostadsätt där hyresrätten värderats baserat på byggår, yta, antal rum och geografiskt område.

Någon djupare analys av övriga konsekvenser av ett införande av marknadshyror har inte gjorts.

Källa: Hem & Hyra

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se