Fortsatta vinster för Victoria Park Per Ekelund, vd, Victoria Park. Foto: Victoria Park

Fortsatta vinster för Victoria Park

Ekonomi

24 april 2019

I första kvartalsrapporten för 2019 visar Victoria Park på fortsatt styrka. Bland annat ökade resultatet med över 210 miljoner kronor.

När det Malmöbaserade Victoria Park under gårdagen offentliggjorde sin delårsrapport för det första kvartalet 2019 visade den på en fortsatt god värdeutveckling och hög investeringstakt.

Under de första månaderna på året har bolaget bland annat ökat substansvärdet med 20 procent till 37,27 kronor. Övriga siffror pekar också uppåt där bland annat resultatet landade på 490 miljoner mot siffrorna för samma period 2018 som då landade på 274 miljoner.

Under april tillträdde bolaget totalt 2 340 nya lägenheter i Mölndal och i Haninge och vd Per Ekelund öppnar för ytterligare stora affärer.

– Vi ser en fortsatt betydande förädlingspotential i vårt bestånd, och en fortsatt stark efterfrågan på renoverade lägenheter som attraherar hyresgäster med stabil ekonomi som tillför socialt kapital till våra områden. Tillsammans med vår socialt hållbara förvaltningsmodell ger det en god värdeutveckling. Vi ser fram emot att fortsätta på inslagen väg och därmed kontinuerligt skapa värde för såväl ägare som hyresgäster och samhället i stort, säger han i en kommentar.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Victoria Parks första kvartal 2019:

  • Intäkterna ökade med 11 procent till 314 Mkr (284).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 490 Mkr (274), motsvarande 1,99 kr per aktie (1,11).
  • Substansvärdet ökade med 20 procent till 37,27 kr per aktie (31,08).
  • Belåningsgraden uppgick till 53,7 procent (51,4).

Källa: Victoria Park

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se