Fortsatta miljonemissioner för Klövern Foto: Klövern

Fortsatta miljonemissioner för Klövern

Ekonomi

14 februari 2019

Bolaget emitterar ytterligare 200 miljoner i icke säkerställda gröna obligationer under bolagets gröna obligationslån. Totalt rambelopp är 2,5 miljarder.

Total utestående volym efter emissionen uppgår till 2,5 miljarder. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Klöverns gröna ramverk och bolaget kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

– Det är glädjande att intresset bland investerare är så stort för Klöverns gröna obligationslån och att ramen nu utnyttjats till fullo, säger Jens Andersson, Finanschef på Klövern.

Swedbank har agerat Bookrunner i samband med den nya obligationsemissionen. Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

Slutgiltigt förfall för emissionen är april 2020.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se