Fortsatt tro på lägre bostadspriser
Bild: Boneo

Fortsatt tro på lägre bostadspriser

Bostäder

2 december 2022

I Mäklarkollen och Köparkollen för november – som är Boneos undersökning om trender på bostadsmarknaden som går ut till mäklare och besökare på boneo.se – fortsätter trenden med förväntningar på lägre priser hos mäklare och bostadsköpare.

– Vi ser fortsatt förväntan på lägre bostadspriser och något lägre köpbenägenhet, men vi verkar nu ha nått en platå med små eller inga förändringar senaste fyra månaderna i varken köpare eller mäklares förväntan på bostadspriser framöver, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Trenden för köparnas prisförväntningar på bostadsmarknaden fortsätter att ligga stabilt. De senaste fyra månaderna har det skett mycket små eller inga förändringar, där andelen köpare som tror på en prisminskning nu ligger på 70 procent, vilket är högsta uppmätta hittills i Köparkollen. Det går att jämföra med bara 20 procent i november 2021, vilket är en markant skillnad på 50 procentenheter på 12 månader. Även mer än var tredje mäklare, 69 procent, tror på minskade bostadspriser – en utveckling som fortsatt ligger stabilt och är mer eller mindre oförändrat jämfört med de senaste två månaderna.

Prisförväntningarna hos både mäklare och bostadsköpare är mer eller mindre detsamma, men med skillnaden att köparna är något mer optimistiska vad gäller andelen som tror att priserna kommer öka de nästkommande tre månaderna, 11 procent av köparna jämfört med 4 procent av mäklarna.

En annan trend som håller i sig är köpbenägenheten hos bostadsköparna. Trots en fortsatt osäker bostadsmarknad och en majoritet av köpare som tror på än lägre bostadspriser så ska fortfarande fler än varannan besökare, 52 procent, köpa bostad inom 6 månader. Däremot är det en lägre köpbenägenhet jämfört november 2021, då 61 procent planerade att köpa bostad inom det närmsta halvåret.

– Osäkerheten på marknaden avspeglar sig i att köpare nu är mer avvaktande jämfört med november för ett år sen, men många affärer görs fortfarande och majoriteten av våra besökare räknar trots allt med att köpa ny bostad inom sex månader, avslutar Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se