Fortsatt sjunkande bostadspriser men i något lugnare takt

Fortsatt sjunkande bostadspriser men i något lugnare takt

Analys

7 oktober 2022

Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med -1% och villapriserna med -2% sett till riket som helhet. Bostadsrätter sjönk något mindre än förra månaden medan villor ligger kvar på samma nivå.

 Årstakten sjönk både för bostadsrätter och villor i riket och ligger nu på -6% respektive -3%, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Stockholmsområdet, som förra månaden hade störst nedgång, gick mot strömmen och landade på oförändrade priser i Storstockholm och -1% i centrala Stockholm. Störst prisnedgång noterades i centrala Göteborg med -3%. I Storgöteborg, Stormalmö och i centrala Malmö blev prisförändringen -2%. Årstakterna varierar från -2% i centrala Malmö till -7% i centrala Göteborg, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Även för villor dämpades nedgången i Stockholmsområdet i september jämfört med förra månaden. Priserna i Storstockholm gick ned med -2% medan de gick ned med -3% i Storgöteborg och -4% i Stormalmö. Villapriserna i övriga landet, som står för cirka 70% av försäljningarna, gick också de ned med -2% vilket resulterade i rikssiffran på -2%. På årsbasis har priserna fallit -6% i Storstockholm, -7% i Storgöteborg och -9% i Stormalmö, säger Hans Flink.

Marknaden

Säljare och köpare har fortsatt svårt att hitta ett prisläge i jämvikt vilket gör att antalet affärer i september och hela kvartal tre var väsentligt lägre jämfört med samma perioder både 2021 och 2020, som då var rekordår i antal sålda. Den avvaktande marknaden gjorde att antalet sålda bostadsrätter och villor blev cirka 20% lägre under kvartalet jämfört med föregående två år. Vi konstaterar också att skillnaden mellan utgångspris och slutpris kontinuerligt minskat senaste månaderna. Exempelvis var slutpriset på villor något lägre än utgångspriset i samtliga storstadsområden under september, avslutar Hans Flink.

Mäklarsamfundets kommentar

Att prisnedgången dämpades i Stockholmsområdet jämfört med förra månaden är intressant eftersom marknadstendenser historiskt först märkts där för att senare sprida sig till andra delar av landet. Inte minst energipriserna fortsätter sannolikt att pressa villamarknaden, men samtidigt bedömer nästan hälften av våra medlemmar att villapriserna blir oförändrade när vi summerar årets sista kvartal, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

 

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, september 2022

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket - 1% - 7% - 6% 42 228
Centrala Stockholm - 1% - 8% - 5% 100 258
Stor-Stockholm ± 0% - 8% - 6% 61 995
Centrala Göteborg - 3% - 6% - 7% 62 561
Stor-Göteborg - 2% - 7% - 6% 45 617
Centrala Malmö - 2% - 7% - 2% 37 772
Stor-Malmö - 2% - 5% - 3% 33 805

Statistiken baseras på försäljningen av 24 159 bostadsrätter under juli 2022 - september 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2022 - juni 2022, tolvmånaderssiffran med juli 2021 - september 2021 och i enmånadssiffran jämförs juni 2022 - augusti 2022 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

 

Prisstatistik VILLOR, september 2022

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket - 2% - 5% - 3% 3 715 000
Stor-Stockholm - 2% - 8% - 6% 6 613 000
Stor-Göteborg - 3% - 8% - 7% 5 384 000
Stor-Malmö - 4% - 9% - 9% 4 962 000

Statistiken baseras på försäljningen av 12 907 villor under juli 2022 - september 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2022 - juni 2022, tolvmånaderssiffran med juli 2021 - september 2021 och i enmånadssiffran jämförs juni 2022 - augusti 2022 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

 

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

 

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån.   Medelpris

Riket             + 2%2        421 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 199 fritidshus mellan oktober 2021 och september 2022. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se