Fortsatt köptryck på fastigheter Foto: TT

Fortsatt köptryck på fastigheter

Ekonomi

13 mars 2018

Ny rapport visar fortsatt intresse för kommersiella fastigheter i Norden under de närmaste tre till sex månaderna.

 

I rapporten, Cushman & Wakefield Nordic Investor Confidence Index Q1 2018, svarar de 170 nordiska investorerna säger sig 63 procent vara nettoköpare, 27 procent vill hålla kvar ungefär sin nuvarande exponering, medan endast 9 procent säger sig vara nettosäljare.

Det är något färre nettoköpare (49 procent) i Sverige, än i de övriga nordiska länderna. Generellt visar det här på ett fortsatt starkt köptryck. Det finns dock också en bred enighet om att yielden har bottnat ur. För handelsfastigheter finns till och med en växande minoritet med förväntningar på stigande yielder i Finland, Norge och Sverige.

Det är istället en ökad efterfrågan på lokaler från hyresgäster, speciellt på kontorssidan, som skall skapa värdetillväxt i framtiden. Efterfrågan på kontor förväntas stiga i Danmark, Norge och Finland, medan tre av fyra tror att kontorshyresmarknaden i Sverige förblir oförändrad. Det är inga av investorerna som tror på en fallande kontorshyresmarknad.

Däremot är det en stor diskrepans i synen på handelslokaler i regionen. Både i Sverige och Norge finns en snabbt stigande andel; 52 procent respektive 18 procent, som förväntar sig en svagare efterfrågan på handelslokaler. I Danmark är det däremot nästan ingen som förväntar sig något fall, i efterfrågan på lokaler för handel.

Industri eller kanske framför allt logistik fortsätter att intressera. Av investorerna förväntar sig 60 procent att yielderna i Danmark och Finland fortsätter nedåt. Generellt i Norden tror 66 procent av investorerna i regionen på ett ökat intresse från hyresgäster inom detta segment.

Generellt I allmänhet kan man hos investorerna möjligtvis skönja en större optimism för det egna bestånden, vilket skulle kunna leda till ett gap i prisförväntningarna, som i så fall kan resultera i minskad likviditet på marknaden.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se