Fortsatt köp i Danmark för Heimstaden Foto: Heimstaden

Fortsatt köp i Danmark för Heimstaden

Transaktion

15 januari 2018

Bolaget har genom sitt danska dotterbolag ingått avtal att förvärva två bostadsfastigheter i Köpenhamn av pensionsbolaget AP Pension.

 

Fastigheten Schades Have, färdigställd i slutet av 2017, ligger vid August Schades Plads på Amager. I området Valby ligger den, precis färdigställda, fastigheten Klöverbladsparken på Carl Jacobsens vej. Totalt omfattar affären 275 lägenheter, 4 kommersiella enheter och 170 parkeringsplatser.

Total yta uppgår till 27 000 kvadratmeter och transaktionsvärdet uppgår till 900 miljoner danska kronor. Transaktionen sker genom förvärv av bolag och finansieras med egen kassa samt med pantsäkrade långfristiga lån från AP Pension. Tillträde är planerat till den 1 februari 2018.

– Det är glädjande att vi kan fortsätta förvärva och erbjuda centrala, attraktiva bostäder i stadsdelar där vi redan är etablerade. Dessa två nyproducerade fastigheter i för Heimstaden välkända Valby och Amager är ett bra tillskott till vår Köpenhamnsportfölj. Stabila uthyrningsfastigheter av hög kvalitet och i bra centrala lägen är helt i linje med vår strategi. Det har varit en enkel och snabb process med AP Pension och vi ser fram emot fortsatt samarbete i framtiden, säger Magnus Nordholm, vvd Heimstaden.

Administrerande direktör för AP Pensions fastighetsbolag AP Ejendomme, Peter Olsson, är också nöjd med avtalet:

– Vi har en filosofi i AP Pension om at udvikle attraktive og velbeliggende boliger til glæde for det pågælende område og beboerne, samtidig med at vi sikrer vores kunder solide afkast. De to boligejendomme på henholdsvis Amager og i Valby er et godt eksempel på det, og med denne handel har vi formået at skabe en fin fortjenste til vores kunder. Det er på alle måder rigtig godt, säger Peter Olsson.

Gorrissen Federspiel har varit Heimstadens rådgivare i affären och Accura har varit AP Pensions rådgivere.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se