Fortinova tillträder fastigheter för 62 mkr i Varberg Fortinova har köpt centrala fastigheter i Varberg. Den ena av dem kommer att inrymma bolagets kontor.

Fortinova tillträder fastigheter för 62 mkr i Varberg

Transaktion

6 april 2021

Fortinova har genom ett företagsköp tillträtt fastigheter för 61,8 miljoner kronor i centrala Varberg.

Detta sker i enlighet med årsstämmans beslut den 27 januari. Affären innebär att  Fortinova tillträder samtliga aktier i Kasematten Fastighets AB (KFAB).

Den preliminära köpeskillingen är 44,6 miljoner kronor och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 61,8 miljoner kronor.

Genom förvärvet tillträds indirekt fastigheterna Varberg Kommerserådet 8 och Varberg Kopparslagaren 2, båda belägna i centrala Varberg.

Finansiering av förvärvet vid tillträdet har skett genom egen kassa.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 2 506 kvadratmeter och hyresvärdet är 4,3 miljoner kronor. Tillträde ägde rum den 1 april 2021.

Dubbla ägarintressen 

KFAB ägdes till 50 procent av Fortinovas styrelseledamot och vice verkställande direktör, Anders Valdemarsson, och verkställande direktör, Anders Johansson. Anders Valdemarsson och Anders Johansson är, utöver sina positioner i bolaget, även största aktieägare i Fortinova sett till antalet röster genom A2F Fastigheter AB.

Fortinova har sitt huvudkontor i den ena fastigheten som omfattas av affären, fastigheten Varberg Kommerserådet 8.

Mot denna bakgrund var affären en viktig punkt för styrelsen att gå igenom.

Anappasar lokalerna för Fortinova

Utöver sedvanlig avkastning kan Fortinova genom förvärvet råda över sitt eget hyresförhållande och därmed kontrollera investeringar/anpassningar och övriga åtaganden i lokalerna.

Nyligen erhöll det idag förvärvade bolaget bygglov som möjliggör en anpassning av ett helt våningsplan för Fortinovas utökade behov av kontorsyta.

– Vi ser fram emot att anpassa lokalerna till verksamheten. Vår förhoppning är att kunna flytta in i de nya lokalerna så snart som möjligt, säger VD Anders Johansson.

Advokatfirman NORDIA har varit rådgivare till Fortinova. Advokatfirman Delphi var legal rådgivare till säljarna. Om Fortinova Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se