Fortinova förvärvar industrifastighet i Falkenberg

Fortinova förvärvar industrifastighet i Falkenberg

Transaktion

4 juli 2022

Fortinova har, genom dotterbolag, ingått avtal om förvärv av fastigheten Falkenberg Tröinge 6:93 i det expansiva verksamhetsområdet vid Falkenbergsmotet intill E6 och riksväg 154. 

Fastigheten är fullt uthyrd till NordDesign Production Falkenberg AB. Den uthyrningsbara arean är 2 995 kvm fördelat på kontor, showroom och produktionslokaler. Tomten är 11 268 kvm och friköpt. Byggnaden uppfördes 2006 och byggdes ut 2015. Hyresvärdet på fastigheten uppgår till 2,4 Mkr. Tillträde har skett idag den 1 juli 2022. 

Krister Howding, affärsutvecklare, kommenterar:

”NordDesign Kök förhyr hela fastigheten på ett långt hyresavtal och har sitt huvudkontor samt produktion i fastigheten. Vi tycker att hyresgästens affärsidé är hållbar då man i tillägg till kompletta kök erbjuder ”Smart köksrenovering” vilket innebär att man skapar ett nytt kök på befintliga stommar. I det segmentet är vi som bostadsfastighetsbolag själva kunder. Falkenberg uppvisar en mycket god tillväxt och läget i kombination med en stark väletablerad hyresgäst gör att vi valt att genomföra denna investering. Vi hälsar NordDesign Production Falkenberg AB välkomna som hyresgäst.”

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se