Fortinova förvärvar i Lilla Edet Bild: Foritnova

Fortinova förvärvar i Lilla Edet

Transaktion

7 december 2022

Fortinova Fastigheter AB (publ) har, genom dotterbolag, ingått avtal om förvärv av fastigheten Lilla Edet Järnboden 1. Den uthyrningsbara arean är 6 074 kvm fördelat på 41 lägenheter samt en ICA-butik.

Tomten är 9 799 kvm och friköpt. Byggnaden uppfördes 1992 och byggdes till 2002 samt 2006. Hyresvärdet i 2023 års nivå uppgår till ca 9 Mkr. Tillträde är planerat till 1 februari 2023. Säljare är Stenfastigheter.

Krister Howding, affärsutvecklare, kommenterar:

Fastigheten kompletterar vårt befintliga bestånd i Lilla Edet och skapar förutsättningar för en effektiv förvaltning. Kombinationen med bostäder och en ICA-butik ger ett tryggt och positivt kassaflöde. Vi har tagit höjd för det nya marknadsläget och bedömer det rimligt att anta att vi ändå har goda möjligheter att nå våra avkastningskrav i affären.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se