Forsen leder nytt bobygge Det blir ett nytt äldreboende med 60 lägenheter i Kullavik utanför Kungsbacka. (Bild: Fredblad Arkitekter)

Forsen leder nytt bobygge

Stadsutveckling

14 maj 2018

Nu har bygg- och projektledningsbolaget Forsen fått uppdrag att leda ett nytt bygge utanför Göteborg.

 

Ett helt nytt bostadsområde byggs i Kullavik utanför Kungsbacka på jungfrulig mark. Och Forsen har fått totalansvar för uppförandet av det nya äldreboende som ligger mitt i området.

– Eftersom vi har byggt flera andra äldreboenden med bra resultat fick vi förtroendet – från program och projektering fram till slutbesiktningen i sommar, säger Magnus Persson, projektledare på Forsen.

Kungsbacka kommun är i stort behov av fler äldreboendeplatser. Så när Deromegruppen fick i uppdrag att bygga det nya bostadsområdet Sandlyckan ingick ett äldreboende med 60 lägenheter och tillhörande restaurang. Och Derome gav Forsen i uppdrag att leda projektet.

– Vi ansvarar fullt ut, både tekniskt och ekonomiskt, och håller månadsvisa avstämningar med vår beställare, säger Magnus Persson.

Huset grundförstärks med stödpålar och har en platsgjuten stomme av betong. Väggar och tak är av trä medan fasaden utgörs av puts med inslag av träpanel.

– Det är en ganska traditionell byggnad. Däremot är det tuffa programkrav från kommunen, som kommer att driva äldreboendet och hyr huset av Derome Förvaltning. Vi har därför haft ett väldigt nära samarbete med både Derome, kommunen och brukarna.

Programkraven innefattar bland annat materialval, tillgänglighet, hållbarhet, ljudisolering och brandsäkerhet. En annan utmaning är logistiken eftersom det samtidigt byggs bostäder i området. Äldreboendet ligger dessutom precis intill Sandlyckans förskola.

– Forsen har gjort ett jättebra jobb, inte minst med att samordna alla parter. De har skött sig väldigt självständigt vilket har varit skönt för oss som beställare, säger Örjan Jonsson, projektchef på Derome Hus AB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se