Forsen leder bygget av konstmuseum Foto: White

Forsen leder bygget av konstmuseum

Stadsutveckling

23 januari 2018

Efter många års väntan får Hallands konstmuseum nu sin efterlängtade utbyggnad.

 

Museet blir nästan dubbelt så stort, får en ny park och öppnar upp mot gångstråket längs Nissan.

– Museet uppfördes tidigt på trettiotalet och redan tio år efter invigningen startade diskussionen kring en utbyggnad. Nu blir det tillgängligare och attraktivare för alla, säger Magnus Persson, projektledare på Forsen.

Hallands konstmuseum genomgår nu sin största renovering någonsin. Och uppdraget att projekt- och byggleda arbetet – från idé till färdigställande – har gått till Forsen. Målet är att skapa en mötesplats med café, en ny hörsal och rum för utställningar och evenemang.

– Utöver renovering av den befintliga byggnaden tillkommer en utbyggnad på 1 700 kvm med en ny huvudentré vänd mot staden och parkområdet vid Nissan. I den nya byggnaden planeras för reception, butik och ett café med uteservering med utsikt över vattnet, säger Magnus Persson.

En utmaning är att skapa en ljussättning och en akustik som är flexibel för att klara olika utställningar.

– Det är också viktigt att tillbyggnaden kopplas ihop med den befintliga museibyggnaden på ett bra sätt, så att de fungerar tillsammans som en enhet.

Den nya byggnaden rymmer även utställningslokaler, där kraven är höga på ventilation och avfuktning. Lokalerna säkerhetsklassas dessutom enligt kammarkollegiets krav.

– Detta gör det möjligt för museet att låna in konstverk och utställningar från andra museer och kunna visa upp dem för Halmstadborna, vilket är jättekul, säger Jimmy Andersson på Halmstads kommun.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se