Fored ny VD för Gnestabolagen

Fored ny VD för Gnestabolagen

Personnytt

9 augusti 2022

Catherina kommer närmast från HSB där hon arbetat som VD sedan 2017.

Hon har en lång bakgrund i ledande befattningar inom bostäder och fastigheter. Stort fokus har varit på social hållbarhet, klimatarbete och digitalisering.

- Jag känner mig hedrad och tacksam att få möjlighet att delta i att utveckla Gnesta, säger Catherina Fored. Min ambition är att förstärka och vidareutveckla kraften i Gnestahem och Gnesta Förvaltning och tillsammans med styrelserna och medarbetarna stärka områden inom hållbarhet, hyresgästnöjdhet, ansvarsfull renovering och attraktiv nybyggnation.

- Gnesta har ett mycket bra geografiskt läge i Mälardalsregionen och den tillväxt som pågår ställer krav på att ständigt planera framåt för att kunna erbjuda medborgarna bra gestaltade livsmiljöer och service. Med sin bakgrund och sin stora erfarenhet inom området kommer Catherina att bli en viktig tillgång för Gnesta kommun. Catherinas tydliga fokus på hyresgästerna och hållbarhetsfrågor kommer att ytterligare bidra till att stärka bolagens betydelse för gnestaborna, säger Ingrid Jerneborg Glimne, styrelseordförande i Gnestahem AB.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se