Flest nya hyresrätter i Malmö – minst i Gbg Foto: Pixabay

Flest nya hyresrätter i Malmö – minst i Gbg

Bostäder

17 maj 2019

Malmö är bäst av landets tre största städer på att bygga hyreslägenheter. Sämst är man i Göteborg. 

Precis som under förra året är Malmö bäst på att bygga flest hyresätter, sett till antalet invånare. Detta visar Hem&Hyras nya sammanställning, baserat på siffror från SCB. 

I Göteborg byggdes endast 966 hyresrätter under 2018, en ökning från föregående år, men sett till antalet invånare är man sämst av de tre storstäderna i landet. 

  • I Stockholm byggdes det 2 142 hyreslägenheter år 2018. År 2017 var siffran 1 957.
  • I Malmö byggdes det 1 636 hyreslägenheter år 2018, en ökning från 1 244 år 2017.
  • I Göteborg ökade byggande från 358 hyreslägenheter 2017 till 966 år 2018.

I Malmö bygger man 4,8 nya hyresrätter per 1 000 invånare, i Stockholm var motsvarande siffra 2,2 och i Göteborg endast 1,7. 

– Jag vet inte hur det ser ut i Göteborg och i Stockholm men vi har haft ett högt tryck på framför allt hyreslägenheter och vi har försökt tillfredsställa det. Det finns en efterfrågan på hyresrätter ute på marknaden och jag ser en logik i man faktiskt tillgodoser det behovet. Vi har uppmuntrat byggandet av hyresrätter men vi behöver bostadsrätter också, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, till Hem&Hyra. 

Hampus Magnusson (M), kommunalråd i Göteborg och ordförande i byggnadsnämnden menar att Göteborg redan har en högre andel hyrerätter i det totala bostadsbeståndet jämfört med Malmö och Stockholm. 

– Men det är också så att vi haft ett väldigt låg byggtakt under många år. Bland annat för att det varit dålig samordning mellan de olika förvaltningarna. Ett annat problem är att man inte alltid haft med ekonomin i beräkningen från början, säger Hampus Magnusson, säger han till Hem&Hyra. 

Av Pernilla Gilbert

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se