"Fler studentbostäder behövs" Foto: TT

"Fler studentbostäder behövs"

Bostäder

11 juli 2018

För studenter väntar långa köer och osäkert boende. Landets studentbostadsföretag menar att trycket på dessa bostäder förväntas vara fortsatt högt.

Varje år kartlägger branschorganisationen Studentbostadsföretagen läget på studentbostadsmarknaden inför höstterminsstarten.

Trycket på marknaden har varit stort under många år och nu verkar efterfrågan ha stabiliserats på en hög nivå. Årets enkät visar att 65 procent av de tillfrågade studentbostadsföretagen förväntar sig ett oförändrat läge jämfört med förra årets höstterminstart.

23 procent tror att trycket kommer öka medan 7 procent förutspår ett lägre tryck.

– Det kommer alltid vara högt tryck på studentbostäder vid höstterminsstarten, eftersom en stor grupp då behöver bostad samtidigt. Men idag är glappet mellan tillgång och efterfrågan för stort på flera håll, vilket skapar orimligt långa väntetider. Det innebär att studenter tvingas tacka nej till studieplatser, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Fortsatt stort behov

Studentbostadsbyggandet har ökat kraftigt sedan bottennoteringen 2010. Bara de senaste åren har nästan 6 000 studentbostäder tillkommit. Samtidigt anger 43 procent att efterfrågan på deras studentbostäder ökat de senaste tre åren. Det är tydligt att behovet är fortsatt stort och att det behöver byggas ännu mer.

– I år kan vi se att bara en tredjedel av alla som upplever att efterfrågan ökat har fått längre kötider. Att det byggts rekordmånga studentbostäder är en viktig anledning till detta. Därför är det viktigt att alla aktörer samarbetar för att inte tappa fart i byggandet, säger Stina.

För att balansera marknaden och möjliggöra för fler unga att välja sin drömutbildning behöver den långsiktiga studentbostadsförsörjningen upp på agendan i både nationell politik och hos kommuner och lärosäten. Mindre studieorter är särskilt känsliga för hur utbildningar dimensioneras från en tid till en annan och hur studentpopulationen utvecklas.

– Kommuner, lärosäten och bostadsaktörer behöver jobba bättre tillsammans. Det tar längre tid att bygga studentbostäder än att tilldela studieplatser och därför är den dialogen viktig, avslutar Stina.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se