Fler köpare tror på ökade bostadspriser
Bild: Boneo

Fler köpare tror på ökade bostadspriser

Bostäder

31 mars 2023

Bostadsportalen Boneos undersökning om trender på bostadsmarknaden visar att allt fler köpare spår ökade bostadspriser.

Ny statistik från Mäklarkollen och Köparkollen visar att bostadsköpare blir allt mer optimistiska till att bostadspriserna kommer öka. Nästan var femte köpare, 19 procent, tror på stigande bostadspriser de kommande tre månaderna – en ökning med tre procentenheter jämfört med februari. 43 procent av köparna tror tvärtom på minskade priser och 38 procent på att priserna kommer vara oförändrade – vilket är samma resultat som i april 2022.

– Trenden vi sett kring bostadsköpares prisförväntningar fortsätter. Andelen som tror på högre priser framöver ökar och andelen som tror på lägre priser minskar. Vi är nu tillbaka på samma nivå av prisförväntningar hos köpare som vi hade i april 2022, trots att snittet för en rörlig bolåneränta då låg runt 1,50% – och där den ligger betydligt högre idag, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Mäklarkollen och Köparkollen för mars visar även att köpbenägenheten hos Boneos besökare i stort sett fortfarande är oförändrad. 56 procent av besökarna på boneo.se planerar att köpa ny bostad inom sex månader, vilket är en tangering på februaris resultat. Nästan en femtedel av dessa, 19 procent, siktar på att köpa ny bostad redan inom den kommande månaden – vilket är en procentenhets ökning jämfört med februari.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se