FI:s uppmaning – JM ska justera redovisning

FI:s uppmaning – JM ska justera redovisning

Ekonomi

20 maj 2020

Finansinspektionen anser att JM ska konsolidera bostadsrättsföreningar i sin koncernredovisning enligt IFRS.

Finansinspektionen har idag meddelat beslut avseende JMs årsredovisning för 2017 med innebörden att de bostadsrättsföreningar som JM utvecklar inte ska anses vara självständiga ur ett IFRS-perspektiv och att de därför redovisningsmässigt ska konsolideras i JMs koncernredovisning.

Någon sanktionsavgift har inte kommit ifråga.

JM kommer att analysera Finansinspektionens beslut och återkommer med bolagets ställningstagande.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se