Finländarna känner av konjunkturen

Finländarna känner av konjunkturen

Analys

25 maj 2022

I april gjordes det 20,1 procent färre bostadsaffärer i Finland än i april 2021.

 Den kraftigaste nedgången har varit inom handeln med nybyggda bostäder, i Helsingfors har antalet affärer minskat med hela 75 procent jämfört med ett år tidigare. Sb-Hems vd Jukka Rantanen förutspår att antalet bostadsaffärer i Finland kommer att minska med minst 20 procent i år jämfört med rekordsiffrorna 2021.

– Antalet bostadsaffärer i Finland minskar framför allt till följd av att utbudet är litet och att antalet nybyggen har minskat avsevärt, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem.

– Även om utbudet av särskilt begagnade bostäder faktiskt har ökat sedan årsskiftet, är det fortfarande brist på säljobjekt i många områden i Finland. Under början av året är det framför allt små bostäder som kommit ut till försäljning. För närvarande är efterfrågan dock störst på bostäder i familjestorlek.

– Antalet säljobjekt har minskat i Finland varje år sedan 2019. Från april 2019 till april i år har antalet objekt minskat med 33,4 procent. Förra månaden var utbudet 16,4 procent mindre än för ett år sedan, säger Rantanen. – Det har skett en tydlig förändring även i antalet nya säljobjekt på Etuovi. I april lades 10 731 nya säljobjekt ut i portalen, medan motsvarande siffra för ett år sedan var 12 230.

– Däremot har det inte skett några större förändringar i de genomsnittliga försäljningstiderna eller bostadspriserna och inte heller i säljobjektens genomsnittliga area under det gångna året, säger Rantanen.

Antalet nybyggda säljobjekt har minskat redan i tre års tid

– Med tanke på bostadsmarknadens funktion och en smidig omsättning på bostäder är det enligt mig en mycket oroväckande trend att vi år för år har färre nybyggda bostäder till salu, säger Rantanen. – I april fanns det 44,9 procent färre nybyggen till salu på Etuovi än i april 2019.

– Handeln med nybyggda bostäder har en direkt inverkan på försäljningen och utbudet av begagnade bostäder. Särskilt köpare av nybyggda bostäder i familjestorlek har så gott som alltid ett tidigare hem som de lägger ut till försäljning när köpet av den nya bostaden är klart. Om det inte byggs tillräckligt med nya familjebostäder för att tillgodose efterfrågan kommer det inte heller ut tillräckligt med begagnade familjebostäder till försäljning. Det bromsar upp omsättningen på bostäder.

– Jag önskar att byggherrarna även i detta läge skulle ha mod att inleda nybyggen särskilt i huvudstadsregionen och andra tillväxtregioner, där det garanterat finns en efterfrågan på både nya och begagnade bostäder även i framtiden.

Finländarnas avsikter att köpa bostad ligger på en fortsatt hög nivå

– Det går fortsättningsvis oväntat bra för ekonomin i Finland, trots att osäkerhetsfaktorerna har blivit fler och utsikterna för världsekonomin har blivit allt dystrare. Enligt preliminär statistik ökade vår ekonomi under årets första kvartal med 0,4 procent jämfört med föregående kvartal och med 4,3 procent jämfört med ett år tidigare. Det är bra siffror, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen.

– Det råder ändå inget tvivel om att även vi här i Finland kommer att märka av kriget i Ukraina, centralbankens skärpta penningpolitik, coronautmaningarna i Kina och de övriga problemen i världsekonomi under en period. Konsumenternas förtroende har redan rasat kraftigt. Det kraftigt försvagade förtroendet avspeglas ännu inte i konsumtionen, och konsumenternas avsikter att köpa bostad ligger kvar på en förvånansvärt hög nivå. Typiskt i osäkra tider är dock att konsumenterna tar längre tid på sig att fatta beslut om stora investeringar eller skjuter upp investeringarna.

– Och även om ECB sannolikt börjar höja räntorna redan i slutet av sommaren, har bostadsspekulanter och de som har bolån ingen större anledning att oroa sig över stigande räntor. Den rådande uppfattningen är att euriborräntorna kommer att stiga högst med knappt 2 procent. En räntenivå på 2 procent borde inte vara något problem för vare sig bostadsmarknaden eller dem som har bolån, säger Mikkonen.

– När Sb-Hem inledde sin verksamhet i april 2011 var den genomsnittliga räntan på nya bolån 2,54 procent. Då ansågs det vara en låg räntenivå. Under de senaste tio åren har vi haft nollränta, vilket är mycket exceptionellt. Det är fullt normalt att betala ränta på en skuld, säger Rantanen. 

– Utsikterna på bostadsmarknaden i Finland är fortsatt goda, även om räntenivån kommer att stiga och antalet affärer kommer att vara betydligt färre än i fjol. De viktigaste drivmotorerna inom bostadshandeln, ett bra sysselsättningsläge och ett genuint intresse för att köpa bostad bland konsumenterna, ligger på en fortsatt god nivå. 

Källor: Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen KVKL:s prisuppföljningstjänst (Hintaseurantapalvelu, HSP) och Etuovi: Tietotuote

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se