Finansministern: "Ingen dramatik på bomarknaden" Magdalena Andersson, finansminister. Foto: TT

Finansministern: "Ingen dramatik på bomarknaden"

Bostäder

15 december 2017

Riskerna med de allt större prisnedgångarna på svenska bostadspriser under hösten tonas ned av finansminister Magdalena Andersson (s).

 

– Det som har hänt nu är det ingen dramatik i, säger hon.

Efter de gångna årens kraftiga prisökningar på bostäder är det i grunden sunt för den långsiktiga utvecklingen med lägre priser, enligt Magdalena Andersson. Vare sig hushållens skuldsättning eller bostadspriserna kan hur länge som helst öka betydligt snabbare än hushållens realekonomiska utveckling, resonerar hon.

– Det är klart att det på marginalen kan påverka en del. Men långsiktigt är det ju mycket sundare än om vi skulle ha haft en prisutveckling med fortsatt ökade risker i ekonomin, säger hon om de potentiella effekterna på konsumtion och tillväxt.

Hon tonar ned prisutvecklingens koppling till Finansinspektionens förslag om att skärpa amorteringskravet för högt belånade hushåll, som regeringen godkände i slutet av november.

– Vi hade ju redan då fått statistik på att det fanns en viss dämpning i bostadsmarknaden.

Hur stora prisfall som krävs för att hon ska bli orolig vill Magdalena Andersson inte ange. I stället pekar hon på faktorer – god tillväxt, ökade reallöner, låga räntor och stor efterfrågan – som hon tycker talar för att det blir en dämpning av priserna snarare än ett långvarigt prisfall.

Av Joakim Goksör/TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se