Fem tankar om morgondagens arbetsliv
Gustav Molnar.

Fem tankar om morgondagens arbetsliv

Krönika

17 april 2023

Hur påverkar AI och ChatGPT människan i arbetslivet? Gustav Molnar delar i sin krönika med sig av fem tankar om morgondagens arbetsliv.

Året är 1987 och jag sitter i mitt pojkrum vars väggar är prydda med utklipp från ungdomstidningen Okej. Jag har precis spolat tillbaka bandet på min Sony Walkman för att lyssna på ”Suburbia” med Pet Shop Boys för säkert tjugonde gången, när min pappa knackar på dörren för att visa upp sitt senaste inköp. En dator av märket Zenith Dator Systems med 20 megabyte minne. Framtiden är här nu, utbrister min pappa full av entusiasm och med en förväntansfull blick.

Jag hade förmånen att växa upp med en pappa som hade ett obotligt intresse för ny teknik. Ett intresse som fick honom att säga upp sig från sin anställning och starta ett bolag som skulle revolutionera kraftindustrin med CAD-system och handdatorer. Egentligen var det inte hans teknikintresse som ledde till hans framgångar. Det var hans förståelse för hur tekniken kunde möjliggöra smartare och effektivare sätt att arbeta, varpå han kunde bevisa att hans kunder blev uppemot 30 procent mer effektiva genom att ersätta papper och penna med den tidens moderna teknik. Nu har jag själv blivit pappa och jag har onekligen ärvt min fars intresse för hur modern teknik kan frigöra kraft hos människor och organisationer. Förra veckan återupprepades historien. Nu var det jag som sprang in på min sons rum med en uppjagad blick för att visa upp ChatGPT4. Full av förväntan utbrast jag ”Framtiden är här nu!”, med samma entusiasm som min far gjorde 1987. I skrivandets stund råder det något av en AI och ChatGPT-hysteri där hobbyexperter, professorer, filosofer och diverse människor i arbetslivet debatterar flitigt om dess effekt på människan i arbetslivet. Utöver AI finns det en mängd trender och krafter som påverkar vårt sätt att arbeta. I denna krönika har jag valt att dela med mig av fem tankar om morgondagens arbetsliv.

1. Massiv tillämpning av AI och automatisering

Under de senaste decenniet har det pratats flitigt om att förändringstakten ökar och att Artificiell intelligens (AI) och automatisering kommer att revolutionera arbetslivet. Frågan har inte varit ”om” AI-vågen kommer, frågan har varit ”när” den kommer. AI är dock inget nytt fenomen, det har funnit runtomkring oss i flera år och verkat i det dolda för att förbättra våra liv på olika sätt, ofta utan att vi har varit medvetna om det. År 2023 kommer sannolikt att gå till historien som året då AI klev fram ur skuggorna för att jobba sida vid sida tillsammans med människor på global basis. Vi är just nu inne i ett stort tekniskt språng där AI-tekniken är nära att omdefiniera hela vårt samhälle i grunden. Många experter i min bekantskapskrets har länge resonerat för att AI primärt kommer ersätta enkla och repetitiva uppgifter under kommande år. Nu ser vi dock att AI redan i närtid börjar utföra mer komplexa och kreativa uppgifter. Om vi blickar framåt några år så tror AI-forskarna på OpenAI, som ligger bakom ChatGPT, att utvecklingen leder till att AI redan i slutet av 2030 kan utföra alla mänskliga arbetsuppgifter.

2. Människan behöver tillämpa ett livslångt lärande för att vara relevant

I takt med att AI-tekniken utvecklas behöver människans roll i arbetslivet också genomgå en utveckling. Följden är att vi behöver värna om vår nyfikenhet och tillämpa ett livslångt lärande för att vara relevanta och konkurrenskraftiga. Förmågan att anpassa sig till förändring och komplexa förhållanden är kritisk. Om du är skeptisk mot AI-tekniken vill jag uppmuntra dig att byta ut din skepsis mot nyfikenhet. Om du inte anpassar dig för att vara relevant i framtiden finns risken att du blir omsprungen och att ditt jobb ersätts. Inte av AI-teknik, utan av en annan människa som inser vikten av att jobba sida vid sida med AI för att öka sin effektivitet. Genom att använda AI-teknik kan organisationer automatisera rutinuppgifter och ge stöd för kreativt skapande, vilket frigör tid för oss människor att fokusera på mer värdeskapande och stimulerande arbetsuppgifter. Om du tänker på det, är det inte en befriande tanke att människan i arbetslivet kan ägna sina dagar åt mer meningsfullt arbete? Andra viktiga egenskaper i det nya arbetslivet är social kompetens, empati och samarbetsförmåga. Eftersom AI fortfarande inte är lika bra som människor på att tolka känslomässiga signaler och interagera med andra människor på ett meningsfullt sätt, kommer dessa färdigheter att bli alltmer värdefulla på arbetsplatsen.

3. Hållbarhet en allt viktigare drivkraft i utformning av arbetsplatsstrategi

Organisationer som inte lyfter frågan om hållbarhet på den strategiska agendan kommer framöver att få det utmanande att attrahera och behålla talanger och kunder. Hållbarhet handlar inte bara om att värna om det planetära. Hållbarhet handlar om att tillgodose tre övergripande behov; Mänskliga, ekonomiska och planetära. Genom att utforma arbetsplatsstrategin med hållbarhet som drivkraft kan vi tillsammans skapa arbetsplatser där människor kan känna sig trygga och nå sin fulla potential, samtidigt som lönsamheten ökar och vi tar ett gemensamt ansvar för att reducera planetära avtryck genom att exempelvis minska energiförbrukning, återvinna material och reducera utsläpp med tekniken som möjliggörare. Hållbarhet är en viktig trend i utformningen av arbetsplatsstrategier eftersom det bidrar till en mer hälsosam och produktiv arbetsmiljö samtidigt som företag kan minska sin miljöpåverkan och förbättra sin samhällsprofil. Digitalisering ❤️ hållbarhet.

4. Datadrivna beslut går från konkurrensfördel till en nödvändighet

Människan i arbetslivet har idag tillgång till mer data än någonsin tidigare i historien. Organisationer som eftersträvar att vara agila, effektiva och konkurrenskraftiga är införstådda med vikten av att fatta datadrivna beslut. För att du och din organisation ska vara datadrivna behöver ni se över hur ni nyttjar data och analysverktyg för att fatta beslut istället för att basera besluten på intuition eller erfarenhet. Genom att samla in och analysera stora mängder data från olika källor kan ni enklare identifiera trender, mönster och samband som hjälper er att fatta bättre beslut. Ett datadrivet beslutsfattande hjälper er dessutom att förutse och hantera risker och identifiera områden där det finns utrymme för förbättringar.

5. Arbetslivet tar steget in i metaversum

”Metaverse” beskrivs som nästa iteration av internet och är allt annat än en fluga. Redan nu ser vi hur spel- och nöjesbranschen tagit ett stort kliv in i denna tredimensionella värld, men vad kommer det att innebära för arbetslivet? Låt mig först ge en förklaring till vad Metaverse är. Vad det i praktiken handlar om är att vi nu går från tvådimensionell till tredimensionell digital samverkan där människor kan interagera med varandra och digitala objekt med hjälp av avatarer eller digitala representationer av sig själva. Metaverse gör det möjligt för människor från hela världen att samarbeta och delta i virtuella projekt som om de befann sig i samma rum. I dagsläget kräver detta någon form av VR-utrustning som täcker halva huvudet, men i framtiden handlar det sannolikt om enklare glasögon eller VR-linser som använder mixed reality. Inom en snar framtid innebär det att Teams- och Zoom-möten kan komma att ersättas med möten i metaverse som tar det hybrida arbetslivet till en helt ny nivå. Längre fram i tiden innebär det sannolikt att organisationer behöver investera i att upprätta sina fysiska kontor som tvillingar i metaverse för att vara konkurrenskraftiga. Detta ger medarbetare möjlighet att kliva in på kontoret som en avatar oavsett var i världen de befinner sig. Vem vet, kanske blir det samma kapprustning runt att bygga kontoren i metaverse som det var runt att ha hemsidor i slutet av 90-talet? I takt med att dessa virtuella världar byggs upp kommer en mängd affärsmöjligheter att genereras som mångt och mycket är beroende av blockkedjor, krypto eller NFT:er i syfte att bevisa ägarskap över digitala tillgångar.

Avslutningsvis vill jag i min pappas anda framhäva att tekniken primärt är en möjliggörare som kan frigöra den inneboende kraften hos människor och organisationer. Det krävs dock att vi är förändringsbenägna, nyfikna och kreativa. Nu kanske du tänker att du inte är kreativt lagd? Då vill jag utmana dig. Alla människor har en kreativ sida inom sig. Om du tvivlar på det vill jag uppmuntra dig att besöka en lekplats och peka på ett endaste barn som inte agerar nyfiket, kreativt och lekfullt? Vi har det alla i oss. Somliga av oss har bara glömt hur man gör.

Faktaruta

Om Gustav Molnar

Gustav Molnar är en föreläsare och företagsledare som har vigt sin karriär åt att hjälpa människor och organisationer att jobba smartare tillsammans i en allt mer digital och komplex värld. Till vardags är Gustav VD på konsultföretaget Diwo, som är specialiserade på digitala medarbetarupplevelser. Gustavs kall här i livet är att få vara med och bidra till ett hållbart och meningsfullt arbetsliv för denna och kommande generationer. År 2020 blev han utsedd till ”Årets distansarbetare” av remoteworking.se. År 2021 blev han nominerad till årets talare av MySpeaker. Gustav har ett brinnande intresse för beteendeforskning, ny teknik och personlig utveckling och kommer under året att skriva krönikor för World in Property.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se