Fem frågor – Så vill unga i Sverige bo Anders Lundin, affärsområdeschef ÅF. Foto: Ids Borg

Fem frågor – Så vill unga i Sverige bo

Stadsutveckling

29 maj 2018

ÅF:s Anders Lundin berättar om undersökningen bolaget gjort med Ungdomsbarometern om hur unga ser på sin bostadsframtid.

 

Anders Lundin, affärsområdeschef på ÅF har gjort en undersökning med unga och unga vuxna, 15 till 34 år, hur de vill leva och bo i framtiden.

Nu svarar han på fem frågor om hur det kan komma att forma framtidens hus och samhällen.

Varför har ni gjort undersökningen?

– Urbaniseringen, digitaliseringen omställningen mot ett smartare och hållbarare samhälle är tydliga trender när vi planerar och bygger för kommande generationer. På ÅF saknade vi de ungas perspektiv i detta, och därför ville vi gräva lite mer på djupet i vad kommande generationer vill få ut av sina samhällen i framtiden.

Vad vet ni på ÅF om var dagens unga vill bo i framtiden?

– Som vi trodde trivs många utanför de större städerna. Hälften av våra respondenter vill ha nära till en storstad, men inte bo i den själva. Ny teknik och utbyggnaden av snabbt bredband kommer att ställa om vårt arbetsliv, och 6 av 10 i vår undersökning kan tänka sig att arbeta eller studera på distans. I framtiden tror jag att de mellanstora städerna med goda kommunikationer är vinnare.

Hur vill de unga bo i framtiden?

– Boende är en prioriterad fråga. Mer än 80 procent av våra respondenter svarar att de är beredda att lägga upp till 40 procent av sin framtida inkomst på sitt boende, och en majoritet vill i framtiden äga sitt boende. Ungefär hälften tycker att läget är viktigare än bostadens yta.

Vad har de för andra krav?

– Dagens unga har starka ideal och vill bidra till ett bättre samhälle. De ser sig ofta som miljövänner, antirasister och feminister, vilket kommer att slå igenom i planeringen av morgondagens städer och boenden. Fastän en majoritet helst vill äga sitt boende i framtiden, så finns det också en hel del som helst hyr, så vi ska fortsätta planera för en blandad bostadsmarknad.

Vad innebär detta för hur vi bygger hus och städer?

– Dagens unga ställer höga krav på framtiden. Jag tror att kommunikationer mellan städer kommer bli ännu viktigare för de som bor nära, men inte i en stad. Det handlar om höghastighetsjärnvägar men även en utbyggd kollektivtrafik som är snabb, säker och pålitlig. Vi som har kunskap om energioptimering i byggnader har mycket att tillföra i samarbetet med arkitekter och stadsplanerare. Genom att till exempel vrida en huskropp några grader och förändra dess skal kan energiåtgången minskas drastiskt. Det här är spännande och om vi kan tänka nytt kring hur vi planerar våra nya stadsområden finns goda möjligheter att möta de ungas krav på ett hållbarare och energisnålare samhälle.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se