Fem fastighetsjättar bygger ny stadsdel
Galären har tidigare byggt dessa radhus på Mjölkudden. Foto: Galären

Fem fastighetsjättar bygger ny stadsdel

Stadsutveckling

14 augusti 2018

Efter långa förhandlingar står det nu klart att de fem storbolagen ska bygga bostäder i ett nytt område. 

 

Fem fastighetsutvecklare vill utveckla stadsdelen Munkeberg Strand på Mjölkudden i Luleå och tillföra ytterligare bostäder i staden.

Galären, HSB, Riksbyggen, Rikshem och Samhällsbyggnadsbolaget har tecknat en avsiktsförklaring med Luleå kommun kring den framtida utvecklingen av Munkeberg Strand i Luleå. Fastighetsutvecklarna är bland Sveriges främsta inom såväl hyres- som bostadsrättsproduktion.

Planeringen av området är en del av utvecklingen i ett växande Luleå där nya bostadsområden ska skapas. Målet för projektet är att bygga en sammanhållen urban struktur som sträcker sig längs Stadsfjärden från centrumhalvön fram till Mjölkudden.

Utvecklingen av Munkeberg Strand omfattar bostäder med blandade upplåtelseformer, där en jämn fördelning mellan hyres- och bostadsrätt kommer att eftersträvas. Vidare kommer de fem fastighetsägarna tillsammans med kommunen att utreda hur området kan utvecklas optimalt för kommunens invånare.

Konsortiet har tecknat en avsiktsförklaring med kommunen för att utreda hur projektet ska genomföras. Kommunfullmäktige har fattat beslut om detaljplaneprogram 2016. Innan byggnationen kan förverkligas ska ett antal utredningar och processer genomföras, däribland miljöprövning, vattendom och detaljplaneprocess.

Newsec är konsortiets rådgivare i utvecklingen av Munkeberg Strand.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se