Fd vd anmäler Uppdrag Granskning

Fd vd anmäler Uppdrag Granskning

Reportage

21 mars 2019

Han kommer att anmäla programmet till Myndigheten för press, radio och TV för osaklig och tendentiös rapportering samt rapportering av grova faktafel.

Daniel Kindberg – före detta vd på Östersundshem AB och före detta ordförande för Östersunds FK – kommer att anmäla Sveriges Televisions Uppdrag Granskning till Myndigheten för press, radio och TV för osaklig och tendentiös rapportering samt rapportering av grova faktafel. Vidare överväger Daniel Kindberg att vidta rättsliga åtgärder.

– Uppdrag Granskning har genom sin rapportering skadat både mig och Östersunds FK. Med sin tendentiösa rapportering, där centrala fakta uteslutits, målas en felaktig och förljugen bild upp av såväl Östersunds FK som av mig. Uppdrag Granskning driver tesen att det som skulle ligga bakom våra framgångar är att vi ägnat oss åt ekonomisk doping, åt ekonomiska tveksamheter och åt kreativ bokföring i syfte att försköna klubbens ekonomi. Det är helt fel. Det är vår fotbollsfilosofi och vår förmåga att utveckla och sälja spelare som skapat Östersunds FK:s framgångar, säger Daniel Kindberg, tidigare ordförande för Östersunds FK och före detta vd för Östersundshem, och fortsätter:

– Uppdrag Gransknings program visar att de inte kan klarar av att läsa avtal, förstå en resultat- och balansräkning samt saknar grundläggande kunskap om hur en förhandling i en fastighetsaffär går till.

De tre grova och bärande faktafelen i Uppdrag Gransknings reportage är:

1. Felaktigheter kring påstådd uppskrivning av restaurang och försäljning

Klubbens restaurang har aldrig sålts ej heller har värdet på tillgången skrivits upp, vilket framgår av offentliga bokslut, som finns att tillgå hos bolagsverket. Dessutom har två av varandra oberoende värderare kommit fram till en högre värdering än de 3,1 miljoner kronor som restaurangen tagit upp till i boksluten. Även klubbens dåvarande auktoriserade revisor – Andreas Wahlin – har godkänt värderingen.

2. Felaktigt påstående att Östersunds FK räddar elitlicens med Peabs pengar

Uppdrag Granskning påstår felaktigt att Östersunds FK:s elitlicens räddas av pengar från Peab. Programmet hänvisar tilI mejl från Östersunds FK, enligt vilket bland annat Kronofogden hotar med indrivning och att det vid tidpunkten fanns 123 obetalda fakturor och att dessa sammanlagt uppgick till 1,6 miljoner kronor.

Klubben tillfördes totalt cirka 30 miljoner kronor under dessa år, bland annat genom försäljningen av Modou Barrow för 15 miljoner kronor och Daniel Kindbergs investering i spelartruppen på 15 miljoner. Dessa poster medförde att klubben tillfördes närmare 30 miljoner kronor. Intäkterna under tiden från Peab är hänförliga till sponsoravtal och utförda tjänster – allt enligt godkända avtal. Så att de påstådda skulderna om 1,6 miljoner kronor skulle hotat elitlicensen faller på sin orimlighet.

3. Uppdrag Granskning refererar till en felaktig värdering i ”markaffären”

Uppdrag Granskning vill leda i bevis att affären skedde till ett överpris genom att hänvisa till en värdering som gjorts av en anonym icke-auktoriserad person. Denna person kom fram till att den mark som Östersundshem förvärvade endast var värd 80 – 90 Mkr.

Under senhösten 2014 och inledningen av 2015 lät Östersundshem göra en värdering av dessa tillgångar av en oberoende auktoriserad fastighetsvärderare. I den konstaterade den i Sverige högt ansedde, auktoriserade värderingsmannen P-A Skog på Forum att tillgångarna var värda 131 Mkr. Alltså mer än de 127 Mkr som Östersundshem betalat för marken.

Vidare hänvisar Uppdrag Granskning till ett ”hemligt” dokument enligt vilket det ska framgå att marken är värd 82 miljoner kronor. I själva verket rör det sig om ett initialt indikativt bud i början av en förhandling. När affären slutfördes hade ytterligare tillgångar tillförts och förhandlingen slutade därmed på ett pris om 127 miljoner kronor.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se