F.d. Ica-vd till Vecturas styrelse
Anna Nyberg. Bild: Vectura Fastigheter

F.d. Ica-vd till Vecturas styrelse

Personnytt

6 juli 2023

Anna Nyberg tillträder som ny styrelseledamot i Vecturas styrelse – tar över efter Gustaf Hemelin som lämnar efter sex år.

Anna Nyberg har gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen varav de senaste tre åren som VD för ICA Fastigheter och del av ICA Gruppens koncernledning. Hon har även haft styrelseuppdrag i Ancore, Trecore och Delcore där Anna var med och skapade de två sistnämnda samägda bolagen för ICA Fastigheter. Tidigare var hon ansvarig för Fastighetsutveckling och projektgenomförande inom Vasakronan.

- Genom mina erfarenheter och starka intresse för stadsutveckling, hållbarhet och digitalisering ser jag fram emot att ingå i Vecturas styrelse och kunna bidra till deras tillväxtambitioner och långsiktiga ägarperspektiv, säger Anna Nyberg.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se