Fastpartners lyckade emission – 800 miljoner Foto: Riksbanken

Fastpartners lyckade emission – 800 miljoner

Ekonomi

13 maj 2019

Bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om fyra år.

Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av befintliga obligationer förklaras uppfyllt och att inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare meddelats.

Volymen på det nya obligationslånet uppgår till 800 miljoner. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,45 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2023.

Obligationslånets rambelopp uppgår till totalt 1,5 miljarder. Obligationen väckte stort intresse och orderboken blev betydligt övertecknad och uppgick till strax över 1,6 miljarder.

Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån, fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Beslutet att genomföra den nya obligationsemissionen innebär att det tidigare uppställda villkoret förklaras uppfyllt och att förtida inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.

– Vi är glada över det stora intresset som emissionen förde med sig och att våra investerare visar fortsatt förtroende för oss, säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.

Danske Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Berghco Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se