Fastpartner tar lån till Nasdaq
Foto: Riksbanken

Fastpartner tar lån till Nasdaq

Ekonomi

3 maj 2018

Nyligen emitterade bolaget ett obligationslån inom rambeloppet en miljard. Nu vill de notera det på Stockholmsbörsen.

 

Fastpartner offentliggjorde den 8 mars 2018 att bolaget emitterat ett icke säkerställt 3,5-årigt obligationslån om 600 miljoner inom ett rambelopp om en miljard.

I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta skall Fastpartner ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har Fastpartner upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och FastPartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ Stockholm.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se