Fastpartner skriver nya miljonavtal Foto: Fastpartner

Fastpartner skriver nya miljonavtal

Uthyrning

22 januari 2019

Nu expanderar fastighetsbolaget. De har skrivit flera nya hyresavtal värda många miljoner i hyresintäkter.

 

Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt med Kunskapsskolan i Sverige AB på cirka 5 300 kvadratmeter i fastigheten Bomullsspinneriet 3 i centrala Norrköping.

Hyresgästen bedriver idag gymnasieskola i fastigheten Gropen 9 hos Fastpartner.

Det nya hyreskontraktet, som börjar löpa den 1 juli 2019, innebär en betydande utökning av skolverksamheten som flyttas till nyrenoverade lokaler.

Suez Recycling AB har tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt på cirka 6 800 kvadratmeter lokalyta samt cirka 34 000 kvadratmeter uppställningsyta på fastigheten Amerika 3 i Norrköping.

Hyresgästen bedriver även idag återvinningsverksamhet i fastigheten. Det nya hyreskontraktet innebär att hyresgästen utökar den nuvarande lokalytan med cirka 4 500 kvadratmeter samt uppställningsytan med cirka 14 000 kvadratmeter.

Packoplock Scandinavia AB har tecknat ett 5-årigt hyreskontrakt på totalt cirka 14 700 kvadratmeter i fastigheten Amerika 3. Sedan inflytt år 2012 har hyresgästen succesivt utökat sin yta.

I och med det nya hyreskontraktet utökar hyresgästen den nuvarande ytan med cirka 2 700 kvadratmeter. Packoplock Scandinavia AB är leverantör av emballage- och packprodukter.

– Det är glädjande att dessa hyresgäster i Norrköping nu väljer att utöka och förlänga sina hyreskontrakt i takt med att verksamheterna växer. Detta innebär sammantaget att hyresintäkterna ökar med cirka 10 miljoner, säger Christopher Johansson, vice vd & marknadschef på Fastpartner.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se