Fastpartner noterar miljardlån
Sven-Olof Johansson, vd, Fastpartner. Foto: Faksimil Fastpartner

Fastpartner noterar miljardlån

Ekonomi

8 januari 2019

Den gröna obligationen med rambeloppet 1,5 miljarder landar nu för handel på Nasdaq. Detta med start i februari.

 

Sven-Olof Johanssons Fastpartner offentliggjorde den 23 november 2018 att bolaget emitterat ett icke säkerställt 3,5-årigt grönt obligationslån om en miljard inom ett rambelopp om 1,5 miljarder och som löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,85 procentenheter.

I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta skall Fastpartner ansöka om notering av obligationslånet på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har Fastpartner upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 9 januari.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se