Fastpartner gör nytt Malmöförvärv
Foto: Pixabay

Fastpartner gör nytt Malmöförvärv

Transaktion

20 december 2018

Området förtätas med bostäder och nya hyresgäster inom service- och vårdsektorn flyttar in. Fastpartner tillträdde fastigheterna den 17 december.

Fastpartner har förvärvat fastigheterna Flyggodset 1 och 2 i Malmö. Den uthyrningsbara ytan är cirka 7 800 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 7,7 MSEK. En stor del av hyresintäkterna utgörs av förskoleverksamhet med Malmö Stad som hyresgäst. Utöver detta inrymmer fastigheterna lager- och kontorsytor. Fastigheterna har ett attraktivt läge vid Bulltofta Industriområdet med direkt anslutning till viktiga transportleder. 

Fastpartner har även förvärvat fastigheterna Humlet 2 och 3 i Täby. Fastigheterna består av försäljningshall för personbilar med kompletterande verkstadsytor. Bilia AB är enda hyresgäst och fastigheterna inrymmer en exklusiv anläggning för Lexus. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 2 300 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 5,0 MSEK. Fastigheterna ligger med utmärkt skyltläge vid motorvägen E18, precis vid infarten till Täby. Fastpartner tillträdde fastigheterna den 7 december.

- Dessa två förvärv kompletterar våra nuvarande bestånd i Malmö och Täby. Fastpartner ser stora möjligheter att utveckla fastigheterna vidare tillsammans med våra hyresgäster, säger Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se