Fastpartner gör förvärv i norra Stockholm

Fastpartner gör förvärv i norra Stockholm

Transaktion

3 februari 2022

Fastpartner köper två fastigheter i norra Stor-Stockholm. Den ena är en utvecklingsfastighet som förvärvas av Skanska.

Förvärven gäller en förvaltningsfastighet, Hammarby-Smedby 1:446, och en projektfastighet med stor byggrätt, Märsta 25:1.

Förvärven ligger i linje med Fastpartners strategi att kombinera goda kassaflöden med högt värdeskapande i egna fastighetsutvecklingsprojekt.

– Hammarby-Smedby 1:446 kompletterar våra befintliga fastigheter i Upplands Väsby på ett bra sätt. Genom att bygga på vårt förvaltningsbestånd i området skapar vi goda förutsättningar för att behålla och utveckla våra relationer till befintliga hyresgäster i området. Det ger oss också möjlighet att arbeta vidare med det samlade serviceerbjudandet i området, vilket på sikt är avgörande för att hyresgäster ska trivas, säger Patrik Arnqvist, Regionchef på Fastpartner.

– Märsta 25:1 är en byggklar projektfastighet med en markareal om 28 500 kvm i ett bra kommunikationsläge i Arlandastad. På fastigheten planerar vi att uppföra en eller flera nya byggnader, alla med höga målsättningar för hållbarhet och miljöcertifieringar. Vi har många intressenter för nybyggnation på denna fastighet, säger Svante Hedström, Hållbarhets- och projektchef på Fastpartner.

Säljare av Mästa 25:1 är Skanska. Fastpartner tillträdde de båda fastigheterna under januari månad 2022. Parterna uppger inte köpeskillingen.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se