Fastpartner går urstarkt

Fastpartner går urstarkt

Ekonomi

6 juli 2022

Hyresintäkterna ökade med 6,4% och uppgick till 981,2 (922,3) MSEK.

 

Driftnettot ökade med 7,0% och uppgick till 687,1 (642,2) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,0 (69,6)%.

Förvaltningsresultatet ökade med 12,2% och uppgick till 533,0 (475,1) MSEK, per stamaktie av serie A 2,91 (2,60) kr. Fastpartners donation om 10,0 (0,0) MSEK till UNHCR:s verksamhet i Ukraina är exkluderad ur förvaltningsresultatet.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 030 (1 000) MSEK.

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 37 126,3 (35 323,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 895,6 (1 215,6) MSEK. 

Resultat efter skatt uppgick till 1 045,4 (1 505,1) MSEK, per stamaktie av serie A 5,46 (8,01) kr.

Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se