Fastpartner förvärvar prestigefastighet – Fastpartner förvärvar en prestigefastighet i centrala Gävle som på ett bra sätt kompletterar våra övriga fastigheter i staden, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Fastpartner förvärvar prestigefastighet

Transaktion

13 december 2021

Fastpartner köper en central fastighet med Handelsbanken som hyresgäst.

Fastpartner har förvärvat fastigheten Norr 22:2 i centrala Gävle för en köpeskilling om 73,5 MSEK innan avdrag för uppskjuten skatt.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om cirka 3 400 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i bästa läge i centrala Gävle och stärker därmed Fastpartners hyresgästerbjudande.

I dagsläget är Handelsbanken ensam hyresgäst i fastigheten. På sikt finns det stora möjligheter att utveckla fastigheten både vad det gäller erbjudandet till hyresgäster och ur ett tekniskt och miljömässigt perspektiv.

Fastpartner tillträder fastigheten den 31 januari 2022.

– Fastpartner förvärvar en prestigefastighet i centrala Gävle som på ett bra sätt kompletterar våra övriga fastigheter i Gävle. På Fastpartner har vi ett starkt track-record av att utveckla fastigheter, både ur ett hyresgästperspektiv och med avseende på miljötekniska aspekter. Vi ser med stor entusiasm fram emot att få påbörja detta utvecklingsarbete, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se