Fastpartner förvärvar i Uppsala Foto: Pixabay

Fastpartner förvärvar i Uppsala

Transaktion

8 november 2019

Förvärvet stärker och passar väl in i Fastpartners fastighetsbestånd i Uppsala. Fastpartner tillträder fastigheten den 2 december.

Fastpartner har förvärvat fastigheten Dragarbrunn 10:3 i Uppsala av Skandia. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 14 700 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 27 MSEK.

Fastigheten ligger mitt i centrala Uppsala och består av ett helt kvarter beläget mellan Uppsalas gågata och Fyrisån. Fastigheten inrymmer ytor för kontor, handel, vård, utbildning och bostäder.

Förvärvet stärker och passar väl in i Fastpartners fastighetsbestånd i Uppsala. Fastpartner tillträder fastigheten den 2:a december.

- Fastigheten ligger i ett attraktivt och centralt läge i Uppsala. Vi ser fram emot att tillsammans med befintliga och nya hyresgäster fortsätta att utveckla fastigheten, säger Patrik Arnqvist, Regionchef på Fastpartner.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se