Fastpartner förvärvar för nära 1,5 miljarder i Stockholm
Bild: Fabege

Fastpartner förvärvar för nära 1,5 miljarder i Stockholm

 

12 december 2014

Fastigheterna som är allmänt kända som Nasdaqfastigheten och Siemensfastigheterna förvärvas och tillträdes den 16:e december

Den sammantagna uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 59 000 kvadratmeter fördelat på cirka 54 000 kvadratmeter kontor och cirka 5 000 kvadratmeter lager. Det sammantagna årliga hyresvärdet uppgår till cirka 120 MSEK. På tillträdet har fastigheterna en årlig ekonomisk vakans om cirka 12 MSEK. Den sammantagna köpeskillingen för de tre fastigheterna uppgår till 1 425 MSEK.

Med detta förvärv och det tidigare förvärvet av Frösunda Port uppgår nu hyresintäkterna från Stockholmsområdet till cirka 80 procent av FastPartners totala hyresintäkter.

De största hyresgästerna är Nasdaq, Gant och Siemens.

Sven-Olof Johansson, VD på FastPartner säger ”FastPartners inriktning mot hållbara kassaflöden förstärks genom dessa förvärv. Samtidigt utgör förvärvet av Nasdaqfastigheten också en stor investering för framtiden. Inom några år kommer denna fastighet tillhöra ett dynamiskt område i centrala Stockholm, vilket expanderat kraftigt, med en mix av kontor och bostäder. Med hänsyn till fastighetens dominerande storlek i området, kommer FastPartner nu att engagera sig och aktivt deltaga i den framtida utvecklingen av den nya spännande stadsdelen”.

Fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 ligger i ett av Stockholms mest expansiva områden invid Norra Djurgårdsstaden, vilket kommer att genomgå en total förändring de närmaste åren med både bostads- och kontorsutveckling.

För mer information om Stockholms  fastighetsutveckling, se konferens: Stockholm 2022: 500 Miljarder i utvecklingspotential

Faktaruta

FastPartner har förvärvat fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 i Stockholm samt fastigheterna Hammarby-Smedby 1:457 och Hammarby-Smedby 1:458 i Upplands Väsby.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Fastpartner

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 – 402 34 65